Genel

Mustafa Ulusoy: “Psikoterapilerin Gayyâ Kuyusu: Çocukluk”

Neden varoluşsal çatışmalar göz ardı ediliyor ve insanın sorunları tümüyle çocukluk yaşantıları üzerinden anlaşılmaya çalışılıyor. Kanaatim, burada kasıtlı bir dikkati başka bir yöne çekme çabası olduğu. MUSTAFA ULUSOY Gözleri karanlık bir bulutla gölgelenmiş, yüzüne acılı bir anlatım oturmuş. Acının altında ezilmiş bedenini koltuğa bıraktığında ağlamamak için zor tutuyor kendini. Bir …
Genel

Dursun Ali Tökel: “Bana Romanını Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim”

Balzac’a, Zola’ya, Stendal’a baktığınızda; Fransız toplumunu, Fransız insanının maddi manevi sorunlarını, Fransız kültürü eşliğinde, büyük Fransız ruhuyla izliyorsunuz; Dostoyevski’ye/Tolstoy’a baktığınızda Rus toplumunu, Rus insanın maddi manevi sorunlarını, Rus kültürü eşliğinde büyük Rus ruhuyla izliyorsunuz; hangi romancımıza baktığınızda Türk toplumunu, Türk insanının maddi manevi sorunlarını, Türk kültürü eşliğinde, büyük Türk ruhuyla …
Genel

DÜNYA KADAR

Cins, dünyanın kültür ve edebiyat gündemine bir pencere açıyor.Bu pencereden özellikle İngilizce yayımlanan hatırı sayılır dergilerive blogları izleyecek ve gündemlerini buraya taşıyacağız. HAZIRLAYAN: ZEYNEP KANTARCI The New Yorker Magazine İlk olarak gazeteci Harold Ross tarafından 1925 yılında Manhattan merkezli ve onun deyişiyle “elli kuruşluk bir mizah dergisi” olarak ortaya çıkan …
Genel

Mustafa Özel: “Roman Hayat Gibidir. Bittiği Yerden Başlar”

Tanrı, her şeye kadir olduğu hâlde, yarattığı insanlara irâde bahşediyor; onları kuklalaştırmıyor. Romancı, Tanrı taklidi yapmakla yetinmeyip, Tanrı’nın kullarından esirgemediği özgürlüğü kendi kahramanlarından esirgerse, roman ortaya çıkmaz. İyi romancılar Tanrı’ya öykünür, kötülerse hadsizlik edip Tanrı’yı aşmaya çalışırlar. Firavun roman yazamaz! SÖYLEŞİ: ZEYNEP KANTARCI Roman nedir, gerçek bir roman nasıl olmalıdır? …
Genel

Ahmet Dağ:”Transhümanizm İnsanı Aşarak Nasıl İnsan Kalacağımızı Açıklayamıyor”

Transhümanizmde teknolojinin gelişmesiyle insanın daha büyük yetilere sahip olan Human 2.0’ın yani post-human’ın mümkün olacağı ifade edilir. Transhümanistler, öngörülen insanın yani transhüman’ın daha zeki, daha duyarlı, daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorlar. Evrimci, agnostik ve ateist yapıları, onlara insanın eksik ve kusurlu bir varlık olduğunu düşündürüyor. SÖYLEŞİ: SERDAR …
Genel

Ömer Türker: “Âdem-Havva Kıssası ve Başlangıç Sorunu Hakkında Bir Mülahaza”

İslam ümmetinin başlangıç hikâyesini kelimenin hakiki anlamıyla metafiziğe dönüştüren ve bütün anlatıyı sûfîlerin tecrübeleriyle desteklenmiş bir forma sokan İbnü’l-Arabî’dir. Gerçekten de İbnü’l-Arabî insan vüsatını zorlayacak şekilde velayet tecrübelerini derleyerek Taberî’nin tarihinde gördüğümüz anlatıyı metafiziğe dönüştürür ve her türlü müşahede verisini bu anlatının bir parçası hâline getirir. ÖMER TÜRKER Âdem-Havva kıssası, …
Genel

Ömer Türker: “Tasavvuf Geleneğinin Açıklaması”

Canlıların tek bir atadan geldiği ve çevre koşullarının etkisiyle gen aralıklarında husule gelen değişimlerle türlere ayrıldığı açıklamasına vahdet-i vücudcu bir sûfî ne diyebilir? Aslında tasavvufun derin bir okuması, bu seviyede kalan bir okumaya aykırı görünmez. Fakat bu yargı, bütün değişimi, Tanrı’ın bir hâli olarak gördüğümüz ve sadece türsel suretlerin değil, …
Genel

Tarık Tufan: “Hepimiz Nerede Kaybolduğumuzu Hatırlamaya Çalışıyoruz”

Görünürde herkes kocaman bir sahnede alkışlar, kırmızı kalpler eşliğinde eğleniyor, ama kimsenin kalbi sükûnet bulmuyor. Kaybolmak bu. İnsanın içinde büyüyen yıkıcılık. Öz benliğinin parçalanması ve en önemlisi de değersizleşmek. Değersizlik hissi yıkıcı bir his. Şimdi pek çoğumuz içten içe nerede hata yaptığımızı, nerede kaybolduğumuzu hatırlamaya çalışıyoruz. SÖYLEŞİ: ZEYNEP KANTARCI FOTOĞRAF: …