Genel

Yalçın Çetinkaya: “Müziğimiz Mânâ Âleminin Dilidir”

Şiir, mûsikîmizin “mütemmim cüz’ü”dür, başka müziklerde şiirin bu denli katkısını görmek zordur. Osmanlı/İslâm ya da sizin ifadenizle Türk mûsikîsi, elest bezminin sesidir. Hakîki ve hikmetten nasibini almış mûsikî erbâbı, mânâ âleminin dili ile konuşur. Hakikî ve hikmetten nasibini almış şâirler de mânâ âleminin dili ile konuşur. SÖYLEŞİ: SİBEL KILIÇ Müzik …
Genel

YÜZYILI ANLAMAK İÇİN 100 FİLM

Sinemaya dair yapılan izleme listelerinin hepsi tartışmalıdır. Zira hiçbir liste bu listenin de olduğu gibi bütünüyle nesnel değildir. Kişisel bir bakışın tezahüdür, tıpkı sinema sanatı gibi. Karşınızda duran “100 Yılı Anlamak İçin 100 Film” listesinde yer alan filmler de her ne kadar kendi içlerinde zaaflar ve kusurlar barındırsalar da Türk …
Genel

Rüdiger Safranski: “Heidegger, Kamusal Alanda Söz Sahibi Olabilmek İçin Hitler’i Destekledi”

Heidegger felsefede güçlü bir benlik duygusu, yaşamının geri kalan alanlarında ise burjuvanın aşağılık kompleksi arasında gidip geldi. Bu çelişki, kızgınlıktan doğan güç fantezileri yarattı: Büyük filozof nihayet kamusal alanda söz sahibi olmak istedi. Bunu yapma fırsatını ise ancak 1933’te buldu. Artık bir filozof olarak kendisini bir hareketin başında konumlandırabileceğine inanıyordu. …
Genel

Fatma Barbarosoğlu: “En Uzak, En Yakın Ramazan”

2020 Nisan’ında, 1441 Hicrî Ramazan’ında yinelenmeyi ve yenilenmeyi çok başka boyutta idrak ettik. Sokaklar insansız kaldı. Gökler yine aynı gök idi. Yerler yine aynı yer. Henüz dağlar yürümemişti. Evlerimizde itikafa girmeyi, “bizden geriye kalan dünya” için başka bir boyutta dua etmeyi öğrendiğimiz,  belki de riyanın karışmadığı ilk ramazan-ı şerifimizdi. FATMA …
Genel

Savaş Ş. Barkçin: “Felsefe Modası”

Mümin hikmeti felsefede de bulabilir. Ama hikmetin bulunabileceği tek yer felsefe değildir. Mümin hikmeti mühendislikte, müzikte, mimaride, kunduracılıkta da bulabilir. Hatta hikmeti okumuşta-okumamışta, evde-sokakta, yerde-gökte, çarşıda-pazarda, ağaçta-yaprakta da bulur. Ama bir parça ışık gördüğü yerleri ve şeyleri de güneş ilan etmez. SAVAŞ Ş. BARKÇİN Son zamanlarda felsefeye karşı ilgi çoğaldı. …
Genel

Ahmet Murat: “Âdem Manaya Derler, Suret İle Kaş Değil”

Ömer Kavur’un Gizli Yüz’ündeki genç adam bu arayışın çağrısına yine bir yüz aracılığıyla ikna olmuştu. Aslında ayartılmıştı demeliyiz. Çünkü güçlü ve iz bırakan iç yolculuklar varlıklarını bir iknadan ziyade bir ayartılmaya borçludurlar. Ayartılma… Yiyeceğin aslında bir yem olması. Güzelin, bir tuzak olması. AHMET MURAT Dünyanın bir “gizli yüz”ü var mıdır? …
Genel

Necip Tosun: “Ömer Seyfettin’in Türk Öykücülüğündeki Yeri ve Önemi”

Onda sanat ve hayat hep iç içe olmuştur. Yaşadıklarını eserlerinin çıkış noktası yapmış, düşleri, idealleri doğrultusunda olayları dönüştürmüş, tüm bu gözlem ve tanıklıklarını sanatının malzemesi yapmıştır. Onun öyküleri öylesine hayatla/politikayla/ütopyalarla iç içedir ki bu öykülerden yola çıkarak bir dönemin tarihsel/toplumsal panoramasını çıkarmak mümkündür. NECİP TOSUN Türk edebiyatında hayat, edebiyat, ideolojinin …
Genel

İdil Önemli: “Kusursuzluk ve Kibrit Alevi”

İçimizdeki “Kavgacı Güzel” kusursuzluk zaafımızın bizi ne hâle getirdiğinin tablosudur. Kusursuzluk hezeyanı peşinde kendi eserini mahveden bir ressamın gerçeğe olan körleşmesi hepimizin düşebileceği dünyevi bir tuzaktan başka nedir ki?  Mutlak güzelliğe ulaşmak için yaptırılan onca estetik ameliyat sonrası ucubeye dönüşen kadın ve erkekler, “Kavgacı Güzel” tablosunun birer kopyasından ibarettir aslında. …