Genel

Şaban Abak: “Sezai Karakoç ve Beş Fotoğrafı”

Sezai Karakoç’un neredeyse 60 yaşına kadar hemen hemen hiç fotoğrafı yayımlanmamıştır. Bununla birlikte üniversitedeki öğrencilik yıllarında ve çalışma hayatında arkadaşlarıyla çekilmiş birkaç fotoğrafı vardır. Bunları, geçtiğimiz yıllarda, birkaç arkadaşımla bir kandil gecesi Üstad Karakoç’u evinde ziyaret ettiğimizde, konu fotoğraftan açılınca meraklı sorularımız üzerine lütfedip bizimle paylaşmıştı. ŞABAN ABAK Çağdaş Türk …
Genel

Eren Safi: “Hepimizi Serinleten Gölge, Türk Şiirinin Değil, Türkçenin Gölgesidir”

Anlı şanlı şairlerimizin iktisat görüşüyle ilgili, sınıfsal veya iktisadi itirazlarıyla ilgili bir fikrimiz var mı peki? Yok. Çünkü anlamıyorlar. Para vakıflarıyla biz hangi gömleği üzerimizden çıkardık, Kırım Savaşı’yla birlikte hangi faiz sarmalına girdik, Düyun-i Umumiye nedir, Osmanlı Bankası terkibindeki Osmanlılar hangi Osmanlılardı, 1971 senesinde altın karşılığından da ipten kazıktan da …
Genel

İdris Mahfi Erenler: “Dîvân Edebiyatı Nereye Kaldırıldı?”

Bir tenekeci, bir kazancı, bir bekçi, bir müezzin, bir çiftçi, bir debbağ, bir dokumacı… Bunların hepsi bugün “anlaşılmaz dille yazılmış yüksek zümre edebiyatı” dediğimiz dîvân şiiri mahsûllerini okuyup anlayabiliyorlarsa, birkaç asır evvel dil devrimi denilen garâbetin omadığı zamanlarda halkın dîvân şiirini anlamadığını iddia etmek sâdece kolaycı bir yaklaşım olur. İDRİS …
Genel

Ömer Türker: “Tarihçilerin Başlangıç Hikâyesi”

İslam düşünce geleneğinde sözü edilen anlatıyı hakiki anlamıyla bütüncül bir evren tarihine dönüştüren ve bir dünya tarihi tasavvurunun mukaddimesi hâline getirenler, gerçekte tarihçilerdir. Bunun en önemli sebebi, tarih kitaplarının karakteridir. Tarih kitapları, tefsir kitaplarından farklı olarak, bir konuyu tarihçinin ilgisi, bilgisi ve inşa gücüne bağlı olarak bütüncül şekilde anlatmaya imkân …
Genel

Mustafa Ulusoy: “Psikoterapilerin Gayyâ Kuyusu: Çocukluk”

Neden varoluşsal çatışmalar göz ardı ediliyor ve insanın sorunları tümüyle çocukluk yaşantıları üzerinden anlaşılmaya çalışılıyor. Kanaatim, burada kasıtlı bir dikkati başka bir yöne çekme çabası olduğu. MUSTAFA ULUSOY Gözleri karanlık bir bulutla gölgelenmiş, yüzüne acılı bir anlatım oturmuş. Acının altında ezilmiş bedenini koltuğa bıraktığında ağlamamak için zor tutuyor kendini. Bir …
Genel

Dursun Ali Tökel: “Bana Romanını Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim”

Balzac’a, Zola’ya, Stendal’a baktığınızda; Fransız toplumunu, Fransız insanının maddi manevi sorunlarını, Fransız kültürü eşliğinde, büyük Fransız ruhuyla izliyorsunuz; Dostoyevski’ye/Tolstoy’a baktığınızda Rus toplumunu, Rus insanın maddi manevi sorunlarını, Rus kültürü eşliğinde büyük Rus ruhuyla izliyorsunuz; hangi romancımıza baktığınızda Türk toplumunu, Türk insanının maddi manevi sorunlarını, Türk kültürü eşliğinde, büyük Türk ruhuyla …
Genel

DÜNYA KADAR

Cins, dünyanın kültür ve edebiyat gündemine bir pencere açıyor.Bu pencereden özellikle İngilizce yayımlanan hatırı sayılır dergilerive blogları izleyecek ve gündemlerini buraya taşıyacağız. HAZIRLAYAN: ZEYNEP KANTARCI The New Yorker Magazine İlk olarak gazeteci Harold Ross tarafından 1925 yılında Manhattan merkezli ve onun deyişiyle “elli kuruşluk bir mizah dergisi” olarak ortaya çıkan …
Genel

Mustafa Özel: “Roman Hayat Gibidir. Bittiği Yerden Başlar”

Tanrı, her şeye kadir olduğu hâlde, yarattığı insanlara irâde bahşediyor; onları kuklalaştırmıyor. Romancı, Tanrı taklidi yapmakla yetinmeyip, Tanrı’nın kullarından esirgemediği özgürlüğü kendi kahramanlarından esirgerse, roman ortaya çıkmaz. İyi romancılar Tanrı’ya öykünür, kötülerse hadsizlik edip Tanrı’yı aşmaya çalışırlar. Firavun roman yazamaz! SÖYLEŞİ: ZEYNEP KANTARCI Roman nedir, gerçek bir roman nasıl olmalıdır? …