Genel

Richard Tarnas: “Modern Medeniyet, Şiirsel Duyarlılığın Yoksullaşmasından Mustariptir”

 Thomas Aquinas gibi Avrupalı düşünürler, hem eski Yunan mirasını koruyan hem de bu mirası daha da geliştiren İslami düşünürlerin görüşlerinden yararlanmamış olsaydı “modern zihne” sahip olmayacaktık. SÖYLEŞİ: SERDAR BİLİR ÇEVİRMEN: HÜDANUR AKKUZU Sizin açınızdan Batı düşüncesini; hangi akımların, hangi düşünürlerin, hangi toplulukların, hangi inançların etkilediği hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk sorunuz …
Genel

Savaş Ş. Barkçin: “SANAL ALEM Bİ’ ALEM ”

İnsanlar seni bir sözünle hemen hazır bir kampa koyuyor. O zaman aynı kampta olanlar seni anlamadan alkışlıyor, karşı kamptakiler de seni anlamadan yuhalıyor. Yalaka sizden yalakalık, düşman sizden düşmanlık bekliyor. SAVAŞ Ş. BARKÇİN Son dört yıldır sanal âlemdeyim. Bu âleme girerken niyetim, yaşadığımız yanlışlar konusunda dikkat çekmek, iyi ve güzel …
Genel

Fikret Karakaya: “Türk Mûsikîsini Itrî Mi İcat Etti?”

Kantemiroğlu Itrî’nin çağdaşıdır ve Kitâbü İlmi’l- Mûsikî alâ vechi’l-Hurûfât adlı eserinde de, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi başlıklı eserinde de Itrî’den, Türk mûsikîsini icat eden bir bestekâr olarak söz etmez. Kantemiroğlu’na göre Türk mûsikîsini icat eden, kendi kelimeleriyle “tarz-ı Osmanî”yi başlatan Kasımpaşalı Koca Osman’dır. FİKRET KARAKAYA Günümüzde bazı dönemler …
Genel

Yalçın Çetinkaya: “Müziğimiz Mânâ Âleminin Dilidir”

Şiir, mûsikîmizin “mütemmim cüz’ü”dür, başka müziklerde şiirin bu denli katkısını görmek zordur. Osmanlı/İslâm ya da sizin ifadenizle Türk mûsikîsi, elest bezminin sesidir. Hakîki ve hikmetten nasibini almış mûsikî erbâbı, mânâ âleminin dili ile konuşur. Hakikî ve hikmetten nasibini almış şâirler de mânâ âleminin dili ile konuşur. SÖYLEŞİ: SİBEL KILIÇ Müzik …
Genel

YÜZYILI ANLAMAK İÇİN 100 FİLM

Sinemaya dair yapılan izleme listelerinin hepsi tartışmalıdır. Zira hiçbir liste bu listenin de olduğu gibi bütünüyle nesnel değildir. Kişisel bir bakışın tezahüdür, tıpkı sinema sanatı gibi. Karşınızda duran “100 Yılı Anlamak İçin 100 Film” listesinde yer alan filmler de her ne kadar kendi içlerinde zaaflar ve kusurlar barındırsalar da Türk …
Genel

Rüdiger Safranski: “Heidegger, Kamusal Alanda Söz Sahibi Olabilmek İçin Hitler’i Destekledi”

Heidegger felsefede güçlü bir benlik duygusu, yaşamının geri kalan alanlarında ise burjuvanın aşağılık kompleksi arasında gidip geldi. Bu çelişki, kızgınlıktan doğan güç fantezileri yarattı: Büyük filozof nihayet kamusal alanda söz sahibi olmak istedi. Bunu yapma fırsatını ise ancak 1933’te buldu. Artık bir filozof olarak kendisini bir hareketin başında konumlandırabileceğine inanıyordu. …
Genel

Fatma Barbarosoğlu: “En Uzak, En Yakın Ramazan”

2020 Nisan’ında, 1441 Hicrî Ramazan’ında yinelenmeyi ve yenilenmeyi çok başka boyutta idrak ettik. Sokaklar insansız kaldı. Gökler yine aynı gök idi. Yerler yine aynı yer. Henüz dağlar yürümemişti. Evlerimizde itikafa girmeyi, “bizden geriye kalan dünya” için başka bir boyutta dua etmeyi öğrendiğimiz,  belki de riyanın karışmadığı ilk ramazan-ı şerifimizdi. FATMA …
Genel

Savaş Ş. Barkçin: “Felsefe Modası”

Mümin hikmeti felsefede de bulabilir. Ama hikmetin bulunabileceği tek yer felsefe değildir. Mümin hikmeti mühendislikte, müzikte, mimaride, kunduracılıkta da bulabilir. Hatta hikmeti okumuşta-okumamışta, evde-sokakta, yerde-gökte, çarşıda-pazarda, ağaçta-yaprakta da bulur. Ama bir parça ışık gördüğü yerleri ve şeyleri de güneş ilan etmez. SAVAŞ Ş. BARKÇİN Son zamanlarda felsefeye karşı ilgi çoğaldı. …