Genel

Yusuf Genç : “Oluyor Böyle Şeyler ‘Salaklık Endüstrisi’nde*”

Harflerden mi sayılardan mı oluşuyor dünya? Duygulardan mı düşüncelerden mi? Modern dünya herkese farklı olmaları için sunduğu çözümleri aynı paketten çıkarıyor aslında. Günün sonunda aynı pakete sokuyor. “Ama bunlar çok söylendi.” cümlesindeki klişenin klişe eleştirisini “Bu yıl da mı sarışınlık moda?” sorusuyla savabiliriz. Hayır. Demokrasi var. Seçme özgürlüğü insan aklının …
Genel

Furkan Çalışkan: “Kalkışmanın Kısa Tarihi”

Osmanlı ekonomik sistemi, sürdürülebilir zenginlik üzerine kurulmamıştı. Yani hanedan aileler, nesilden nesile devam eden has, tımar ve zeametler yoktu. Bu da kendi kültlerini ve yaklaşımlarını yaratan bir sınıfın meydana gelmesine olanak vermiyordu. Batı burjuvazisinin yol açtığı toplumsal ve ekonomik değişimleri Osmanlı’da görebilmek hatta bu kanaldan giderek ilişkilendirebilmek imkânsızdır. Yön dergisi …
Genel

Richard Sennett: “Kapitalizm, Zanaatkârın Titiz İşçiliğini Hıza Kurban Etti”

İnsanlar işleri hızlı yapmaya mecbur kaldığında, bu bir çeşit triyaja dönüşüyor. Çok hızlı iş yapma sürecinde, derinlemesine düşünmek ve özeleştiride bulunmak için zamanımız yoktur. Otomatik pilota girme eğilimindeyizdir; böylece hatalarımız da artmaktadır. Hızla özeleştiri yetilerimiz azalıyor ve beyin, yavaş ilerlediğinde, hızlı ilerlemesinden daha iyi işlem yapıyor.  SÖYLEŞİ: SUZANNE RAMLJAK CİNS …
Genel

Semezdin Mehmedinoviç: “Hikâyemizi Anlatmak Savaşta Bile En Büyük İhtiyacımızdı “

Sizin de dediğiniz gibi “‘şu an’ ile kısıtlı bir zamanda yazmak ve yarına ya da düne sahip olmamak” çok önemliydi, çünkü trajik şartlarda hikâye anlatma ihtiyacı “normal” zamandakinden bile fazladır. Özellikle böyle zamanlarda hikâyenizi anlatma ihtiyacı, hayatta kalmak için muhtaç olduğunuz ekmekten bile daha önemli bir ihtiyaçtır. SÖYLEŞİ: SİBEL KILIÇ …
Genel

Ahmet Sarı: “Felix Arvers’in Ölümü”

Bu dünyada yarım ve yaklaşık olandan nefret etmek sadece Felix Arvers’in işi olmamalı, sanatçının da ödevi bu olmalıdır. Mükemmeliyet duygusu zor bir duygudur ve çoğu sanatçı öyle bir disipline kendini şartlamak istemeyebilir. Ama sanatçılar, Felix Arvers’te “yarım olan”a, “yaklaşık olan”a karşı gelişen tavrı şiar edinmeli ve dünyada “yarım olan” ve …
Genel

Ömer Türker: “Tasavvuf Geleneğinin Varlık Düşüncesi”

Böylece İbnü’l-Arabî düşüncesinde hem önceki sûfîlerin varlık kavrayışı nazariyeyi inşa eden bir ilkeye dönüşmüş hem de önceki kelamcı ve filozofların görüşleri, yeni bir yorumla vahdet-i vücûd öğretisinin tuğlalarına dönüşmüştür. Bu durumun, tasavvuf ilminin yapısında bir takım esaslı sonuçları olmuştur. Hiç kuşkusuz bu sonuçların en önemlisi, önceki tasavvuf eserlerinde insana ilişkin …
Genel

Furkan Çalışkan: “Usura”

“Tefecileri niçin öldürmeliyiz?” sorusuyla güne başlamayan şairin evcilleştirilmiş bir şizofreni ile modern dünya tarafından kutsandığını anlamak zorundayız. Keynes’ten nefret etmek için kaç sebebin varsa o kadar şairsin. Üsküdar’da, lodoslu bir günde o koca şair de tam olarak bunu sormuştu; “İzmir İktisat Kongresi hakkında ne düşünüyorsun? “ FURKAN ÇALIŞKAN Küçük İran …
Genel

3 SORUDA

PROF. DR. ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK -Neden okuyalım? Okumak insanın zihinsel ve ruhsal ihtiyaçlarını giderme, olgunlaşma yolunda en anlamlı eylemlerden birisidir. Olgunlaşma, bilme, öğrenme kişinin her yaşta ve zamanda eksiğini fark edeceği bir süreç olduğundan okumanın da buna bağlı olarak bir ömür boyu devam edeceğini söyleyebiliriz. Dünya sürekli bir devinim hâlinde. …