Genel

Enzo Traverso: “Melankoli, Yenilgilerden Sonra Zihinde Yeni Perspektifler İnşa Eder”

Dünyayı değiştirmek sadece stratejik projeler, güç ilişkilerinin, etkili savların ve güçlü örgütlerin sağladığı değerli teşhisleri gerektirmez. İnsanın kendini özgürleştirme süreci, güçlü duyguları, beklentileri ve umutları da etkili bir şekilde harekete geçirir. Melankoli, bu duygulardan biridir. Herhangi bir tarihsel yenilgiden sonra yas tutma sürecini ve yeni bir perspektifin inşasını hafızaya yükler. …
Genel

Ahmet Sarı: “Sonsuzluk Üzerine”

Makalat’a göre Allah’ın “elestü birabbiküm” sorusuna verilen cevaplar sadece varlığın şeklini şemailini değil, hangi ırktan, hangi aileden, hangi etnisiteden, dinden olacağını bile belirler. Sözün öze tekabül ettiği bir yerdir burası. Hatta bunu şöyle de ifade edebiliriz, s/öz. Demek ki s/öz selim zihniyette varlıktan önce gelir. AHMET SARI Varlıkların mikro düzeyden …
Genel

Ömer Türker: “Evrim Teorisi”

Evrim teorisinin özellikle toplum bilimlerindeki sürümleri, insanî durum ve olguları biyolojik kökene irca etme temayül ve tercihini (herhâlde çabasını demek daha doğru) barındırır ve teoriyle ilgili tartışmaların önemli bir kısmı da bundan kaynaklanır. Aslında evrim teorisi biyolojide olduğu hâliyle değişimin anlamını değil, gerekçelerini belirlemeye çalışır. Fakat gerek fizik dünyayı inceleyen …
Genel

Joseph Vogl: “Geçmişe ve Geleceğe Yöneltilen Tüm Sorular Tereddütte Toplanır”

Tanrı’nın emrine tereddütsüz itaat eden ve tamamen oğlunu kurban etmeye niyetlenen İbrahim’in aksine, tereddütte kişinin kulak vereceği bir ses yoktur. Kişi sadece bu ya da şu eylem tarzı arasında, şu ya da bu karar arasında değil, aynı zamanda eylem ile eylemsizlik, karar ve kararsızlık arasında da bocalar; kişi seçmek ve …
Genel

Taha Kılınç: “Orta Doğu Coğrafyasını Çalışmaya Başlamamdan Bu Yana Hissettiğim En Baskın Duygu: Sorumluluk”

“Orta Doğu’yu bilmek” kavramının, insanın ömrü boyunca gerçekleştiremeyeceği kadar büyük ve imkânsız bir iddia olduğu kanaatindeyim. Öylesine derin, çok boyutlu, değişken ve geçişken bir coğrafyadan söz ediyoruz ki, ömrünüz boyunca ancak “Orta Doğu araştırmacısı” veya “Orta Doğu’yu çalışan bir öğrenci” olabilirsiniz. SÖYLEŞİ: SİBEL KILIÇ Gazeteci yazar Taha Kılınç’ la Ketebe …
Genel

GABRIEL GARCIA MARQUEZ, AKIRA KUROSAWA İLE KONUŞUYOR: “Anlatmak istediğim atom bombasının milletimizin kalbinde bıraktığı yara ve bu yaranın nasıl iyileştiğine dairdir.”

Akira Kurosawa 1990 yılında Tokyo’da Ağustos’ta Rapsodi‘yi çekerken Marquez onunla çeşitli konular hakkında altı saatlik bir söyleşi gerçekleştirir. Bu röportaj ilk kez 1991’de Los Angeles Times’ta yayımlandı. SÖYLEŞİ: GABRIEL GARCIA MARQUEZ CİNS İÇİN ÇEVİREN: AHMET ÖLMEZ Marguez: İki arkadaş arasındaki bu konuşmanın bir basın konuşmasına dönüşmesini istemesem de sen ve eserlerine …
Genel

Ömer Türker: “Evren Tarihi Düşüncesinin Ortaya Çıkardığı Sorunların Muhtemel Bir Çözümü”

Her ne kadar fizik ve metafizik arasında klasik dönemde sıkı bir ilişki varsa da bu ilişki, karşılıklı dayanma tarzında değildir. Fizik, metafiziğe dayanır, çünkü nefsler ve akıllar, hareket teorisinin bir parçasıdır. Fakat teoloji kısmının fizikle temellendirmesi yapılmaz. Evet, Aristoteles teolojiyi, fizikle temellendirmiş, Tanrı’nın hareket etmeyen hareket ettirici olduğunu ve semavî …
Genel

Furkan Çalışkan: “Başka Milletlerin Tecrübesi”

Fuzuli’nin ve modern şiirimizin önemli isimlerinden Ahmet Haşim’in doğduğu ve yaşadığı diyarlarda yani Irak’ta bugünün edebiyatçıları neler yazar, neler söyler, bilmiyoruz. Büyük tarihimizin en önemli tarih yazıcılarından Halepli Naima’nın memleketi artık harabe. Milli şairimiz Mehmet Akif’in memleketi Kosova’da hangi edebiyatçılar, düşünürler neler yapıyorlar, ne üretiyorlar, doyurucu bir malumata sahip değiliz. …