Patlak Dünya

Dünyanın neredeyse bütün ülkeleri dünyanın neredeyse bütün ülkelerine nükleer bomba atınca dünyanın bütün ülkeleri deyim yerindeyse nükleer bombaları kendi ülkelerine atmış gibi oldular, çünkü; herkes ötekine yumruk atarsa herkes öteki olur ve yumruğu atan olduğu kadar yumruğu yiyen de olurdu.

Güray Süngü

Dünya çok kutupluydu artık. Pek çok ülke kendi bağımsızlığını ilan etmiş, bu ilanın akabinde bağımsızlığını ilan eden ülkelerden bir kısmı bağımsızlığı başarmıştı da. Ama bağımlılık nasıl zorsa bağımsızlık da zordu. Ülkeler kendilerini bağımsız kılmaya devam edecek güce sahip olmak zorundaydılar. Tuhaftı, bu güç bağımsızlık için uğraşırken bile bu denli lazım değildi onlara. Ama tabii ki bu gereklilik hasıl olunca ne yaptılar; çalışmaya başladılar. Bağımsızlık güç ile doğrudan alakalıydı. Gücün görünümleri farklı farklıydı elbet. Örneğin insanın yer yüzündeki ilk dönemlerinde güç, doğrudan bilek gücü ile alakalı bir şeydi. Sonraları insan bedenen pek olmasa da kafaca değişip gelişince güç yeni görünümler kazanmıştı; misal bilim diye bir şey icad edilmişti, misal sanat diye bir şey icad edilmişti, güç artık bunlarla da ifade edilir bir şeye dönüşmüştü. Ama bunlarla da ifade edilir bir şeye dönüşmüştü demek; bunlarsız ifade edilen kısmından pek bir şey kaybetmedi anlamına da geliyordu. Velev ki artık bilek yoktu da, mermi vardı, sopa yoktu da bomba vardı filan.

Bilim ve sanat denen icatlardaki gelişmelerin yansıması ise doğaldır ki, daha büyük mermi, daha kocaman bomba ve estetik olarak daha şık patlama, daha güzel yıkım anlamına gelir olmuştu. Zaman durmaksızın geçtikçe, insan geliştikçe, güçlendikçe, ülkeler geliştikçe güçlendikçe ülkeler birbirlerine karşı üstün gelmek ya da üstün görünmek için çaba sarf ettikçe yeni tip bilimsel buluşlar, sanatsal eserler ve doğal olarak yeni tip silahlar ürettiler. Sonunda nükleer bombayı buldular. Bu en az post modern sanat kadar önemli bir şeydi. Nükleer bombayı önce en güçlü ülkeler buldular tabii ki, çünkü onların sanata bilime ve buluşa verdikleri önem ve emek ve yatırımları daha büyüktü. Ama bir kişi nasıl ki bir şeyi bulunca başka bir kişinin de günün birinde o şeyi bulması kaçınılmazsa, en güçlülerin akabinde daha az güçlü ülkeler de nükleer bombayı buldular. Bulanın güçlendiği bir bomba türüydü nükleer bomba. Çünkü oturulan yerden dünya nüfusunu dizayn etmeye yarayacak denli büyük bir etkiye sahipti.

Devamı Cins 2022 Nisan sayısında…

Posted in Genel