Genel
CİNS AĞUSTOS SAYISI ÇIKTI!  “BİR KRAL MI ÖNEMLİDİR YOKSA BİR KEDİ Mİ DERİNDİR”  Aylık “İsim Rehberi” Cins, 2021 Ağustos sayısı ile raflarda! Cins 71. sayısı ile okurlarını kapağına taşıdığı“Bir kral mı önemlidir / yoksa bir kedi mi derindir” dizeleriyle yeniden selamlıyor.  “YÜZYILI ANLAMAK İÇİN 100 İSİM” Bu sayımızda Karacaoğlan’ın “Kim …
Genel

Ömer Baykar: Şıklık Para Değil Kendini Keşfetmektir

Gösteriş yapmayan insanlara dikkatli bakın, her birinin mutlaka bir meziyeti vardır. SÖYLEŞİ: BETÜL DURDU Popüler bir söz var: Moda insanın kendine yakışanı giymesidir. Bugün bu sözü nerede görüyoruz; ya da bu söz hâlâ geçerli mi? Yoksa moda günümüzde insanın kendine yakışanı giymesi değil de reklamlarda, billboardlarda gördüklerini taklit etmesi hâline …
Genel

Mustafa Ulusoy: Komuta Karşın Kuralla Çocuk Eğitimi

Bir davranışın meleke haline gelebilmesi için onun kişinin dünyasında bir kural olarak kabul görmesi gerekiyor. Bunun için de davranışın mantığının kişi tarafından idrak edilmesi şart. “Oğlum yapma, oradan tırmanma!” bir mantıki bir açıklama içermiyor, çocuğa öğretilen bir kural da mevzubahis değil. Kızım Şevval ile çocuk parkındaydık. O bir arkadaş bulmuş …
Genel

EDEBİYATIN KIYMETİ, MEVCUT DÜZENİ REDDETMESİNDE YATAR

Edebi eserler zihin okuyabilir. Kurgusal karakterler sayesinde, iç dünyalarını öğrenemeyeceğimiz insanlar hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bu çok güçlü bir teknolojidir. Yani edebiyat, siyaset için çıkarımları olan çok etkili bir ‘sanal gerçeklik’ biçimi olarak hizmet edebilir. SÖYLEŞİ: SERDAR BİLİR ÇEVİRMEN: HÜDANUR AKKUZU 1. Edebiyat ve edebiyat eleştirisi çalışmalarına sizin katkılarınız nelerdir? …
Genel

Oğuz Haşlakoğlu: “Kant, Estetik Tecrübeye Özerklik Üzerinden Bir Özgürlük Atfetmiştir”

Kant, bilgi bağlamını tamamen reddederek kendi estetiğini sonraki bütün yüzyıllara ve şu andaki bizim estetik dediğimiz kavrama kadar çerçevelendiriyor. Düşünün ki perdeyi güzel bulmaktan tutun da herhangi bir durumdan hoşlanmaya kadar. Kant, üst sanat-alt sanat ayrımlarının yapılmasını bile sağlayacak şekilde oluşturan inanılmaz bir çerçeve koymuş. SÖYLEŞİ: SERDAR BİLİR GİRİŞ: Doç. …
Genel

Ahmet Yılmaz: “Mimaride milli hüviyet, kabuk düzeyine indirgenmiştir”

Osmanlı sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nin mimariye bakışı aslında 19. yüzyılda başlayan, sanatta Batılılaşma hareketlerinin devamı niteliğindedir.  SÖYLEŞİ: YAKUP DOĞRU  Bir yapının sadece yapı değil de mimari bir eser olması için başat temel gereksinim nedir?   Çok geniş kavramsal bir konu olmakla birlikte, bence yapı mimari eserin barındırması gereken fonksiyon/işlev çözümünün karşılığıdır. …
Genel

Ömer Türker: “Filozofların Başlangıç Hikâyesi”

Âlemde bütün nesneler arasında bir sebep-sonuç ilişkisi vardır. Sebepler silsilesi, Tanrı’yavardığında durur ve Tanrı bütün nedenlerin nihai nedenidir. Tanrı’nın, var kılan “illet” veya“neden” kabul edilmesi, İslam düşünce tarihinde filozofların ayırıcı vasfıdır. Zira bu görüş,hem varlık tasavvurunu (ontoloji) hem de âlem tasavvurunu (kozmoloji) şekillendirir. ÖMER TÜRKER Daha önceki yazılarda filozofların genel …
Genel

Kasım Küçükalp: “Heidegger İçin Felsefenin Sonu, Düşünmenin Başlangıcıdır”

Ben Heidegger’in modernite, teknoloji, modern bilim ve hümanizm eleştirilerini basite indirgeyerek onu mistik bir söylem içerisinde değerlendirmenin haksızlık olduğu kanısındayım. Bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Heidegger için, düşünme eylemi, felsefe eyleminden farklı bir şey hatta felsefenin sonu düşünmenin başlangıcıdır. SÖYLEŞİ: SERDAR BİLİR Kasım Küçükalp Hoca’yla Heidegger’in Batı felsefe geleneği içerisinde nasıl …