Genel

EDEBİYATIN KIYMETİ, MEVCUT DÜZENİ REDDETMESİNDE YATAR

Edebi eserler zihin okuyabilir. Kurgusal karakterler sayesinde, iç dünyalarını öğrenemeyeceğimiz insanlar hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bu çok güçlü bir teknolojidir. Yani edebiyat, siyaset için çıkarımları olan çok etkili bir ‘sanal gerçeklik’ biçimi olarak hizmet edebilir. SÖYLEŞİ: SERDAR BİLİR ÇEVİRMEN: HÜDANUR AKKUZU 1. Edebiyat ve edebiyat eleştirisi çalışmalarına sizin katkılarınız nelerdir? …
Genel

Oğuz Haşlakoğlu: “Kant, Estetik Tecrübeye Özerklik Üzerinden Bir Özgürlük Atfetmiştir”

Kant, bilgi bağlamını tamamen reddederek kendi estetiğini sonraki bütün yüzyıllara ve şu andaki bizim estetik dediğimiz kavrama kadar çerçevelendiriyor. Düşünün ki perdeyi güzel bulmaktan tutun da herhangi bir durumdan hoşlanmaya kadar. Kant, üst sanat-alt sanat ayrımlarının yapılmasını bile sağlayacak şekilde oluşturan inanılmaz bir çerçeve koymuş. SÖYLEŞİ: SERDAR BİLİR GİRİŞ: Doç. …
Genel

Ahmet Yılmaz: “Mimaride milli hüviyet, kabuk düzeyine indirgenmiştir”

Osmanlı sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nin mimariye bakışı aslında 19. yüzyılda başlayan, sanatta Batılılaşma hareketlerinin devamı niteliğindedir.  SÖYLEŞİ: YAKUP DOĞRU  Bir yapının sadece yapı değil de mimari bir eser olması için başat temel gereksinim nedir?   Çok geniş kavramsal bir konu olmakla birlikte, bence yapı mimari eserin barındırması gereken fonksiyon/işlev çözümünün karşılığıdır. …
Genel

Ömer Türker: “Filozofların Başlangıç Hikâyesi”

Âlemde bütün nesneler arasında bir sebep-sonuç ilişkisi vardır. Sebepler silsilesi, Tanrı’yavardığında durur ve Tanrı bütün nedenlerin nihai nedenidir. Tanrı’nın, var kılan “illet” veya“neden” kabul edilmesi, İslam düşünce tarihinde filozofların ayırıcı vasfıdır. Zira bu görüş,hem varlık tasavvurunu (ontoloji) hem de âlem tasavvurunu (kozmoloji) şekillendirir. ÖMER TÜRKER Daha önceki yazılarda filozofların genel …
Genel

Kasım Küçükalp: “Heidegger İçin Felsefenin Sonu, Düşünmenin Başlangıcıdır”

Ben Heidegger’in modernite, teknoloji, modern bilim ve hümanizm eleştirilerini basite indirgeyerek onu mistik bir söylem içerisinde değerlendirmenin haksızlık olduğu kanısındayım. Bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Heidegger için, düşünme eylemi, felsefe eyleminden farklı bir şey hatta felsefenin sonu düşünmenin başlangıcıdır. SÖYLEŞİ: SERDAR BİLİR Kasım Küçükalp Hoca’yla Heidegger’in Batı felsefe geleneği içerisinde nasıl …
Genel

Richard Tarnas: “Modern Medeniyet, Şiirsel Duyarlılığın Yoksullaşmasından Mustariptir”

 Thomas Aquinas gibi Avrupalı düşünürler, hem eski Yunan mirasını koruyan hem de bu mirası daha da geliştiren İslami düşünürlerin görüşlerinden yararlanmamış olsaydı “modern zihne” sahip olmayacaktık. SÖYLEŞİ: SERDAR BİLİR ÇEVİRMEN: HÜDANUR AKKUZU Sizin açınızdan Batı düşüncesini; hangi akımların, hangi düşünürlerin, hangi toplulukların, hangi inançların etkilediği hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk sorunuz …
Genel

Savaş Ş. Barkçin: “SANAL ALEM Bİ’ ALEM ”

İnsanlar seni bir sözünle hemen hazır bir kampa koyuyor. O zaman aynı kampta olanlar seni anlamadan alkışlıyor, karşı kamptakiler de seni anlamadan yuhalıyor. Yalaka sizden yalakalık, düşman sizden düşmanlık bekliyor. SAVAŞ Ş. BARKÇİN Son dört yıldır sanal âlemdeyim. Bu âleme girerken niyetim, yaşadığımız yanlışlar konusunda dikkat çekmek, iyi ve güzel …
Genel

Fikret Karakaya: “Türk Mûsikîsini Itrî Mi İcat Etti?”

Kantemiroğlu Itrî’nin çağdaşıdır ve Kitâbü İlmi’l- Mûsikî alâ vechi’l-Hurûfât adlı eserinde de, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi başlıklı eserinde de Itrî’den, Türk mûsikîsini icat eden bir bestekâr olarak söz etmez. Kantemiroğlu’na göre Türk mûsikîsini icat eden, kendi kelimeleriyle “tarz-ı Osmanî”yi başlatan Kasımpaşalı Koca Osman’dır. FİKRET KARAKAYA Günümüzde bazı dönemler …