Genel

Ahmet Dağ:”Transhümanizm İnsanı Aşarak Nasıl İnsan Kalacağımızı Açıklayamıyor”

Transhümanizmde teknolojinin gelişmesiyle insanın daha büyük yetilere sahip olan Human 2.0’ın yani post-human’ın mümkün olacağı ifade edilir. Transhümanistler, öngörülen insanın yani transhüman’ın daha zeki, daha duyarlı, daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorlar. Evrimci, agnostik ve ateist yapıları, onlara insanın eksik ve kusurlu bir varlık olduğunu düşündürüyor. SÖYLEŞİ: SERDAR …
Genel

Ömer Türker: “Âdem-Havva Kıssası ve Başlangıç Sorunu Hakkında Bir Mülahaza”

İslam ümmetinin başlangıç hikâyesini kelimenin hakiki anlamıyla metafiziğe dönüştüren ve bütün anlatıyı sûfîlerin tecrübeleriyle desteklenmiş bir forma sokan İbnü’l-Arabî’dir. Gerçekten de İbnü’l-Arabî insan vüsatını zorlayacak şekilde velayet tecrübelerini derleyerek Taberî’nin tarihinde gördüğümüz anlatıyı metafiziğe dönüştürür ve her türlü müşahede verisini bu anlatının bir parçası hâline getirir. ÖMER TÜRKER Âdem-Havva kıssası, …
Genel

Ömer Türker: “Tasavvuf Geleneğinin Açıklaması”

Canlıların tek bir atadan geldiği ve çevre koşullarının etkisiyle gen aralıklarında husule gelen değişimlerle türlere ayrıldığı açıklamasına vahdet-i vücudcu bir sûfî ne diyebilir? Aslında tasavvufun derin bir okuması, bu seviyede kalan bir okumaya aykırı görünmez. Fakat bu yargı, bütün değişimi, Tanrı’ın bir hâli olarak gördüğümüz ve sadece türsel suretlerin değil, …
Genel

Tarık Tufan: “Hepimiz Nerede Kaybolduğumuzu Hatırlamaya Çalışıyoruz”

Görünürde herkes kocaman bir sahnede alkışlar, kırmızı kalpler eşliğinde eğleniyor, ama kimsenin kalbi sükûnet bulmuyor. Kaybolmak bu. İnsanın içinde büyüyen yıkıcılık. Öz benliğinin parçalanması ve en önemlisi de değersizleşmek. Değersizlik hissi yıkıcı bir his. Şimdi pek çoğumuz içten içe nerede hata yaptığımızı, nerede kaybolduğumuzu hatırlamaya çalışıyoruz. SÖYLEŞİ: ZEYNEP KANTARCI FOTOĞRAF: …
Genel

Savaş Ş. Barkçin: “Anlama ve Anlatma”

Unutmayalım ki anlam, anlama, anlatma ve anlaşma hep kalp ile olur. Kavrayış kalpte başlar. İnsanların zihinlerine giden yol kalpten açılır. İnsan insana kalple bağlanır. Bizde bunun için konferans değil sohbet vardır. Çünkü konferans ağız diliyle, sohbet gönül diliyle yapılandır. Sohbetin etkisi her kitaptan, konferanstan, makaleden yüksektir. Eğer biz yenileneceksek ve …
Genel

Anthony Elliott: “Yapay Zekâ Ekonomik, Kültürel ve Politik Şartların Tümünü Yıkacak Bir Tsunamidir”

Mevcut post-panoptik yönetim çağında, gözetleme daha az merkezileştirilmiş, daha az sosyal olarak tasarlanmış, daha az kısıtlayıcı izleme biçimleriyle işlenmektedir; daha ziyade, kadınların ve erkeklerin yeni otomatikleştirilmiş ve dijital olarak dağıtılmış izleme, takip etme, kopyalama, haritalama ve genel olarak birbirlerini gözetleme teknolojilerinin katılımcıları olarak “yetkilendirildiği’” öz-mobilizasyon ağları aracılığıyla işlenmekte. SÖYLEŞİ: SERDAR  …
Genel

Ömer Türker: “Felsefe Geleneğinin Açıklaması”

Evrim teorisi, canlıların oluşum süreçlerinin bilinçli bir failin eseri olmadığını, tesadüf olduğunu iddia eder. Oysa filozoflara göre sadece canlılar değil, bütün âlem, mutlak akıl, mutlak bilinç ve mutlak varlık olan Tanrı’nın bilgisinin tecessüm etmiş hâlidir. Yani “İlahî bilgi, tamamen nesneleşmiş olsa nasıl olurdu?” sorusunun cevabı, bütün ayrıntılarıyla âlemin kendisidir.  Bu …
Genel

Melek Arslanbenzer: “Psikoloji Bizi Kendi Gerçeğimize Yaklaştırıyor”

Bence psikoterapide şu an en büyük ihtiyaç alanı, insanların kendi gerçeğine temas etmesini sağlamak. “Beceriksizlik” bir yargı. Ama işin aslı, bireyin çocukluğunda bir deneyimi yaşamasına izin verilmediğinde hissettiği çaresizlik hâli. Biz bunları merak ediyoruz, bunları açmasını istiyoruz danışandan. Dolayısıyla psikolojiye neden ilgi duyuyoruz ya da ne yapıyor psikoloji bize? Psikoloji …