Genel

Mustafa Râkım’ın Bilinmeyen Bir Hilyesi

Bu hilye levhasını diğerlerinden ayıran en bâriz fark da, san’at tarihimizde “Mühr-i Süleyman” veya “Davud Yıldızı” adıyla anılan altıgen şeklin burada esas biçimi oluşturmasıdır. Bulunduğu yere şeytanın giremediğine inanıldığı cihetle, Mühr-i Süleyman’ın İslâm tezyînatında kullanıldığı sıkça görülür. Devlet fikri ve hükümet etme yetkisi ilk olarak Hz. Süleyman Peygamber’de kemâl bulduğundan, …
Genel

Mertol Tulum: “Tarih-i Ebü’l Feth, Yalın ve Sanatlı Dil Malzemesiyle Osmanlı Tarih Yazıcılığında Bir İlk Adımdır”

Tursun Beğ’in eseri bir geçiş aralığının ürünüdür. Bir yandan öz dilinin kaynaklarına genişçe yer verir, onun deyiş, deyim ve seslerini duyurur, öte yandan “Yazıcı” diye anılmasına duyduğu tepkiyi dile getirircesine bilgi dağarcığındaki yabancı söz üyeleri ile anlatım araçlarını pervasızca ortaya saçar. Bu dil, ileride Gelibolulu Mustafa Âlî’nin niteliklerini ayrıntılı olarak …
Genel

“Niçin Hep Üzgünümü Aramış Ayşe Google’da?”

Rıdvan Tulum, Erol Göka Hocayla uzun soluklu bir konuşmaya girişti. Üstelik bunu Whatsapp’tan yaptı. Bir dizeden yola çıkarak ama mutlaka tam da bugün içinden geçtiğimiz, geçerken yaralandığımız, bitince yaralarımızı sakladığımız bu günlerin bizi kuşatan kavramlarını konuşmak üzere. İlk durağımız “üzgünlük”. İlk soru da Ahmet Murat’tan: Niçin hep üzgünüm’ü aramış Ayşe …
Genel

Enzo Traverso: “Melankoli, Yenilgilerden Sonra Zihinde Yeni Perspektifler İnşa Eder”

Dünyayı değiştirmek sadece stratejik projeler, güç ilişkilerinin, etkili savların ve güçlü örgütlerin sağladığı değerli teşhisleri gerektirmez. İnsanın kendini özgürleştirme süreci, güçlü duyguları, beklentileri ve umutları da etkili bir şekilde harekete geçirir. Melankoli, bu duygulardan biridir. Herhangi bir tarihsel yenilgiden sonra yas tutma sürecini ve yeni bir perspektifin inşasını hafızaya yükler. …
Genel

Ahmet Sarı: “Sonsuzluk Üzerine”

Makalat’a göre Allah’ın “elestü birabbiküm” sorusuna verilen cevaplar sadece varlığın şeklini şemailini değil, hangi ırktan, hangi aileden, hangi etnisiteden, dinden olacağını bile belirler. Sözün öze tekabül ettiği bir yerdir burası. Hatta bunu şöyle de ifade edebiliriz, s/öz. Demek ki s/öz selim zihniyette varlıktan önce gelir. AHMET SARI Varlıkların mikro düzeyden …
Genel

Ömer Türker: “Evrim Teorisi”

Evrim teorisinin özellikle toplum bilimlerindeki sürümleri, insanî durum ve olguları biyolojik kökene irca etme temayül ve tercihini (herhâlde çabasını demek daha doğru) barındırır ve teoriyle ilgili tartışmaların önemli bir kısmı da bundan kaynaklanır. Aslında evrim teorisi biyolojide olduğu hâliyle değişimin anlamını değil, gerekçelerini belirlemeye çalışır. Fakat gerek fizik dünyayı inceleyen …
Genel

Joseph Vogl: “Geçmişe ve Geleceğe Yöneltilen Tüm Sorular Tereddütte Toplanır”

Tanrı’nın emrine tereddütsüz itaat eden ve tamamen oğlunu kurban etmeye niyetlenen İbrahim’in aksine, tereddütte kişinin kulak vereceği bir ses yoktur. Kişi sadece bu ya da şu eylem tarzı arasında, şu ya da bu karar arasında değil, aynı zamanda eylem ile eylemsizlik, karar ve kararsızlık arasında da bocalar; kişi seçmek ve …
Genel

Taha Kılınç: “Orta Doğu Coğrafyasını Çalışmaya Başlamamdan Bu Yana Hissettiğim En Baskın Duygu: Sorumluluk”

“Orta Doğu’yu bilmek” kavramının, insanın ömrü boyunca gerçekleştiremeyeceği kadar büyük ve imkânsız bir iddia olduğu kanaatindeyim. Öylesine derin, çok boyutlu, değişken ve geçişken bir coğrafyadan söz ediyoruz ki, ömrünüz boyunca ancak “Orta Doğu araştırmacısı” veya “Orta Doğu’yu çalışan bir öğrenci” olabilirsiniz. SÖYLEŞİ: SİBEL KILIÇ Gazeteci yazar Taha Kılınç’ la Ketebe …