Genel

Ömer Türker: “Tasavvuf Geleneğinin Varlık Düşüncesi”

Böylece İbnü’l-Arabî düşüncesinde hem önceki sûfîlerin varlık kavrayışı nazariyeyi inşa eden bir ilkeye dönüşmüş hem de önceki kelamcı ve filozofların görüşleri, yeni bir yorumla vahdet-i vücûd öğretisinin tuğlalarına dönüşmüştür. Bu durumun, tasavvuf ilminin yapısında bir takım esaslı sonuçları olmuştur. Hiç kuşkusuz bu sonuçların en önemlisi, önceki tasavvuf eserlerinde insana ilişkin …
Genel

Furkan Çalışkan: “Usura”

“Tefecileri niçin öldürmeliyiz?” sorusuyla güne başlamayan şairin evcilleştirilmiş bir şizofreni ile modern dünya tarafından kutsandığını anlamak zorundayız. Keynes’ten nefret etmek için kaç sebebin varsa o kadar şairsin. Üsküdar’da, lodoslu bir günde o koca şair de tam olarak bunu sormuştu; “İzmir İktisat Kongresi hakkında ne düşünüyorsun? “ FURKAN ÇALIŞKAN Küçük İran …
Genel

3 SORUDA

PROF. DR. ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK -Neden okuyalım? Okumak insanın zihinsel ve ruhsal ihtiyaçlarını giderme, olgunlaşma yolunda en anlamlı eylemlerden birisidir. Olgunlaşma, bilme, öğrenme kişinin her yaşta ve zamanda eksiğini fark edeceği bir süreç olduğundan okumanın da buna bağlı olarak bir ömür boyu devam edeceğini söyleyebiliriz. Dünya sürekli bir devinim hâlinde. …
Genel

Ahmet Sarı: “O Kadar Hızlı Gittik Ki, Ruhlarımız Çok Çok Gerilerde Kaldı”

Hızlılık modern zaman hastalığıdır. Yavaşlık ve insanın acelesinin olmamasıysa bir eski zaman hasleti. İnsanın hayatını çepeçevre sarmış bu acelecilik, hektiklik[i] onun ruhunda onmaz yaralar açmaktadır. Flanörlerin Paris’te kaplumbağa temposu ile pasajları gezerken temaşalarından elde ettikleri gözlem ve o gözleme dayalı fikirler; ruhsuz bir şekilde bir yerden bir yere, her yerden …
Genel

İbrahim Halil Üçer: “Bir Hülya İçin Ağıt”

Tahayyülü keskin bir şekilde fark etmemizi sağlayan hakiki idrakten mahrum olduğumuzda, hayal gerçeğin yerine geçer. Etkilenimler katmanında yaşar, orada hayranlık duyar, orada nefret eder, orada sevinir, orada üzülürüz. Sırını kaybetmiş özgürlük hülyası, ikna canavarlarının hayatlar, ölümler, aşklar ve isyanlar imal ettiği bir kâbusa dönüşür. İBRAHİM HALİL ÜÇER Eylemlerimiz için neden …
Genel

Güray Süngü: “Hezarfen’in Göğe Düşmesi Bahsidir”

Gök bazı insanların kalbine düşer. Kalbine gök düşen iflah olmaz. Gök çünkü durduğu gibi durmaz. Girdiği yerde genişler, girdiği yerin çeperlerini, sınırlarını, çitlerini yerle bir eder. Girdiği yer kalpse, kalbin zaten çeperi çiti olmaz. GÜRAY SÜNGÜ Gönül, uçan bir şeydir. Uçansa kaçan bir şeydir. Zeytinburnulu ve Bayrampaşalı ve Eyüpsultanlı kuşçular …
Genel

Ömer Türker: “Tasavvuf Geleneği: Tasavvuf Geleneğinin İnsan Tasavvuru”

Tasavvuf, istidlâl yönteminin verilerinin yanlışlığını iddia etmemekle birlikte eksik olduğunu ve Hz. Peygamber’de zuhur eden hakikate ulaştıran asıl yöntemin bir tür “inşa edici taklit” olduğunu iddia eder. Bu yöntem, erken dönemde, dünyevî maksatları gönülden çıkarmak yahut dünyaya yönelişi hayatın kurucu ilkesi yapmamak anlamında zühd olarak adlandırılmıştır. İlerleyen yüzyıllarda ise riyazet …
Genel

İbrahim Halil Üçer: “Bir Yüze Sahip Olmak”

Yüzüme gülse bile, arkamı döndüğümde Gyges’in başıma bir çorap örmeyeceğinden hiçbir zaman emin olamam. Başında yasanın kılıcı sallanmadığı sürece, Gyges’e kimse hesap soramaz. Yasayla muhatap olduğunda da Gyges’in dilinden sadece sinsi ve öfkeli bir “kahretsin!” kelimesi dökülür. Gyges’in ağaracak, kızaracak, bozaracak ya da kararacak bir yüzü yoktur… İBRAHİM HALİL ÜÇER …