Genel

İbrahim Halil Üçer: “Bir Teklife Sahip Olmak”

İtimad ettiğiniz bir teklifi aklî ve duygusal muhataplık seviyelerinin tamamı içerisinde tarif ve tebliğ edebiliyor, tarif ettiğiniz teklifin herkesçe örnek alınabilir temsillerini geliştirebiliyorsanız, ne tür sonuçlar doğuracağından bağımsız olarak, tarih sahnesindeki cârî teklif size ait olacaktır.  İBRAHİM HALİL ÜÇER Müslümanların Hz. Peygamber’in vefatını takip eden yirmi dokuz yıllık kısa bir …
Genel

Furkan Çalışkan: “Benim Et Çöpe Atıyorsunuz En Güzel”

Aslında hepsi bu kadardı. Bir gazete haberi görene kadar. Alanya’ya yerleşen bir Alman intihar etmiş ve geriye bir not bırakmıştı. Bozuk Türkçesi ile şöyle söylüyordu: “Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel”. Bir insanın ölmeden önce geride bıraktığı son notun kendi diline ait olmaması, intiharından daha acı. Ana dilinde veda edecek …
Genel, Söyleşi

Marjorie Perloff: “Şiir, Dili Sorgular”

Çağımızın başta gelen şiir eleştirmenlerinden Marjorie Perloff’un 2007’nin Nisan ayında Texas A&M Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Amerika şiiri” konulu konferans sürecinde, dilbilimci Enrique Mallen’e verdiği röportajdır.  Bu röportajda Perloff, dilbilimci Mallen’le; şiirin dilin süreçlerine etkisini, şiirde kelimelerin, bağlamın ve gramere aykırılığın önemini ve anlamını örnekler üzerinden tartışıyor. Güncel matbu dünyanın, doğrudan peş …
Genel

Muhammad Aurangzeb Ahmad: “İşte Bu, Müslüman Dünyanın Bilim Kurgu ve Spekülatif Kurgu Geleneğidir!”

Muhammad Aurangzeb Ahmad, Washington Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi doçenti, aynı zamanda Groupon’da kıdemli bir bilim adamı, bir mucit ve sanatçıdır. Uzmanlık alanları davranışsal modelleme, makine öğrenimi ve doğal dil işleme olan Ahmad’ın, 2017 yılında İngilizce yayın yapan AEON adlı bir online dergide yayımlanan bu yazısı, Batı’da bilinenin aksine, Müslüman dünyanın bilim …
Genel

Yusuf Genç: “Cibril’i Düşünmeden Asla Yaşayamazsın*”

Tam da bu sebeple, iyilerin birinci vazifesi mümkün olan tüm başlıklarda “iyi” olmaktır. En azından toplumsal yapıyı doğrudan ilgilendiren konularda meseleleri “inanç” alanından “bilgi” alanına da taşıyacak bir donanımı gözetmemiz gerekir. Faiz almanın ve vermenin iğrenç bir pislik ve haram olduğuna inanmak bir şeydir evet. Ama bunu “bilgi”nin konusu hâline …
Genel

Furkan Çalışkan: “Kitano’nun İpleri”

Gecenin karanlığında birbirini yitirmekten korkan iki mültecinin bileklerindeki o ip ile Kitano’nun bebeklerini birbirine bağlayan o ip, aklımın karanlık noktalarında düğüm oluyor. Ve kendi kendime soruyorum: Siz o sabah hangi kukla oyununun sahnesinden kendinizi bu dünyaya attınız? FURKAN ÇALIŞKAN “Sanki sol kaburgamın altında bir yerde bir ip varmış da bu ip senin sol …
Genel, Söyleşi

Northrop Frye : “Şiir, Özellikle Hayatta Kalma Mücadelesi Veren Kültürler İçin, En Temel İhtiyaçtır”

Herman Northrop Frye (1912-1991), Kanadalı edebiyat eleştirmeni, akademisyen, ve editördür. Edebiyat teorisine yaptığı olağanüstü katkılarla, yaşadığı yüzyılın öncü edebiyat teorisyenlerinden biri olarak kabul görmüş Frye’ın, tarih profesörü Ramsay Cook’a verdiği bu röportaj, ünlü teorisyenin kültür, edebiyat ve akademiye dair önemli fikirlerini içeriyor. Söz konusu röportaj, 2 Eylül 1973 yılında Kanada …
Genel, Söyleşi

Vahdettin Işık: “Said Halim Paşa, Çağının Çok İlerisinde Bir Entelektüeldir”

Ketebe Yayınları arasından okuyucuyla buluşan ve daha önce hiç yayımlanmamış makaleleri de ihtiva eden Said Halim Paşa Külliyatı’nı yayıma hazırlayan İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Vahdettin Işık Hoca’yla İslamcılık düşüncesinin belirleyici karakterlerinden Said Halim Paşa’nın çabasını, anlam dünyasını ve Türk düşüncesi için önemini konuştuk. SÖYLEŞİ: YUSUF GENÇ Said Halim Paşa, …