Genel

EDEBİYATIN KIYMETİ, MEVCUT DÜZENİ REDDETMESİNDE YATAR

Edebi eserler zihin okuyabilir. Kurgusal karakterler sayesinde, iç dünyalarını öğrenemeyeceğimiz insanlar hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bu çok güçlü bir teknolojidir. Yani edebiyat, siyaset için çıkarımları olan …
Genel

Ömer Türker: “Filozofların Başlangıç Hikâyesi”

Âlemde bütün nesneler arasında bir sebep-sonuç ilişkisi vardır. Sebepler silsilesi, Tanrı’yavardığında durur ve Tanrı bütün nedenlerin nihai nedenidir. Tanrı’nın, var kılan “illet” veya“neden” kabul edilmesi, İslam …
Genel

Savaş Ş. Barkçin: “SANAL ALEM Bİ’ ALEM ”

İnsanlar seni bir sözünle hemen hazır bir kampa koyuyor. O zaman aynı kampta olanlar seni anlamadan alkışlıyor, karşı kamptakiler de seni anlamadan yuhalıyor. Yalaka sizden yalakalık, …
Genel

Fikret Karakaya: “Türk Mûsikîsini Itrî Mi İcat Etti?”

Kantemiroğlu Itrî’nin çağdaşıdır ve Kitâbü İlmi’l- Mûsikî alâ vechi’l-Hurûfât adlı eserinde de, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi başlıklı eserinde de Itrî’den, Türk mûsikîsini icat eden …