Genel, Söyleşi

Ali Emre söyleşisi: Nureddin Mahmud Zengi

NUREDDİN MAHMUD ZENGİ: MÜSLÜMAN ŞARK’IN HEM KANDİLİ HEM KILICI HEM DE KALKANI Tarih, biraz da kahramanların evi kuşkusuz. Kimi zaman müşterek çabalarla, örgütlü fikir ve eylemlerle döndürüyoruz onun tekerini; kimi zaman da adanmış insanların, öncülerin çabalarıyla. Herkesten önce uyanmış, yola koyulmuş, karanlığı ve ye’si terk etmiş kişilerle aşıyoruz bazen önemli …
Genel, Söyleşi

ALİYA’NIN ADALET VE AHLAK ANLAYIŞI İSLAM’DIR

AHMET TEZCAN İslâm; kendi tabiriyle “iyi ve güzel olan her şeyin adı” Aliya için. İnsan olmanın biricik yolu idi ve bu inançla İslam’ı bütün ruhu ile kavrayabilmek için çocuk denecek yaşta derin okumalar yapmıştı. İlk “Oku” emrini Aliya kadar ruhunu adayarak yerine getiren Müslüman az bulunur. Sevilmesinin sırrı bence budur. …
Genel, Söyleşi

Leyla İpekçi: Aşk kitaptan değil, insandan öğrenilir

Aşkın moderni muhafazakârı, eskisi yenisi olmuyor. Aşk: Kesintisiz zikir. Her dem canlı. Her kalpte kendi tefsirini yapıyor. Değil bin yıl öncesi, bin yıl sonrasına da gitseniz böyle. Hazreti İnsan’ın -ki yeryüzü halifesi- üst sınırı mı var? Sevdikçe genişliyor gönül. Fetih bu yüzden hiç tamamlanmıyor. Aşkı bir tanıma sığdıramamamız da bundan. SÖYLEŞİ: YUSUF GENÇ …
Genel, Söyleşi

ERIC FATTOR: Dünyada medyanın tek amaçlı ticari kardır

Günümüzde neredeyse hiçbir özgür medya kuruluşu olmadığına dair tartışabilirim, özellikle de Amerika gibi tarafsızlığa dair hiçbir medya kuruluşu olmayan bir ülkede. ABD’nin tüm medya kuruluşları ticari girişimler olduğu için onların ilk, belki de tek, zorunlulukları kendi ek giderlerini karşılayacak ek gelirler elde etmek ve borsadaki hisse sahiplerinin yatırımlarına değer kazandırmak. …
Söyleşi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman: TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNİ KÜLTÜR VE SANAT YAPACAĞIZ

Şûramızın manşeti milletimizin kültür ve sanat konusundaki talepleri ve bu konularda bir farkındalığının oluşmasıdır. Şûramıza üç gün boyunca yoğun katılım oldu. Katılımla beraber ilgi de çok yüksekti. Üçüncü günde yapılan kapanış esnasında dahi salonun dolu olması medyada bu kadar uzun süre yer almasının altını özenle çizmek gerekiyor. Şura, Cumhurbaşkanımızın sıklıkla …
Söyleşi

PROF. DR. HİLMİ DEMİR: İslam Medeniyeti’nin yeniden ihyası için Hanefi-Matüridiliğe dönmek zorundayız

İmamı Matüridi’nin düşünce sisteminin ana omurgasını Ebu Hanife’nin itikadı görüşleri oluşturur. Ama orada kalmaz çünkü bazen neye inandığımız kadar bir şeyi neden reddettiğimiz de önemlidir. Ebu Hanife’nin deyimiyle adaleti bildiğimiz kadar neyin zulüm olduğunu da bilmemiz gerekir. İmamı Matüridi kendi dönemi içinde Zerdüştlük gibi akımların görüşlerine karşı rasyonel bir İslam …
Söyleşi

FATİH M. ŞEKER: MÂTÜRÎDÎ DÜN DE BUGÜN DE PUSULAMIZDIR

Türkistan coğrafyasında İslâmlaşmak Hanefî zihniyeti benimsemek demektir. Bir başka ifadeyle Selçukluların Müslüman olduğu zaman diliminde Hanefîliği, İmam Mâtürîdî kemâle erdirir. İslâmlaşma merhalesinin başında Hanefîliğin tesiri ne ise sonunda da Mâtürîdî’nin yeri odur. İmam-ı Azam’ın görüşlerini şerh ederek milletimizin dünya görüşünü sistemleştiren Mâtürîdî, Müslümanlaşma hâdisesinin Hanefîleşme dolayısıyla da Mâtürîdîleşme şeklinde cereyan …
Söyleşi

MAHMUD EROL KILIÇ: Osmanlı’nın mânevî babası İbn Arabi’ydi

Osmanlı İbn Arabi’yi manevi babası olarak görür. Osmanlı’nın siyasi ve ilmi mekanizması kuruluştan duraklamaya kadar kendisini “Biz iki anneden süt emdik, biri İbn Arabi, diğeri Mevlana’dır” diye tarif eder. Bunlar Osmanlı İslam’ının kurucu babalarıdır. Ondan sonra gelenlerin hepsi bu sistemin içinde devam eder. Bir Davud el-Kayseri, bir Molla Fenari, bir …