Genel, Söyleşi

Hayati İnanç: “Divan şiirinde aşk, tek bir fotoğraf değil sonsuz bir filmdir”

Baki merhum, “Kemâli aşk ey Bakî seraser sırrı vahdeddir / Muradı cümlenin birdir bütün dünyayı söylet” diyor. Günümüz Türkçesine tercümeyle; kemal noktası baştanbaşa vahdet sırrıdır. Yani La ilahe illallah kaidesidir. Aşk aslında Allah’ı birlemektir. “Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış; Marifet bu, gerisi yalnız çelik-çomakmış” diyen şair Necip Fazıl farklı bir …
Genel, Söyleşi

Cengiz Kallek: “İktisadi modelimiz, Resullullah’ın Medine’de kurduğu pazarla başlıyor”

Hz. Peygamber pazarın kuruluşu sırasında iki önemli kural koydu: “Pazar vergisi alınmayacak” ve “devamlı sabit yerler edinilmeyecek”. İlk kural fiyatları vergi maliyetleri oranında düşüreceği için hem satıcıların hem alıcıların o pazara rağbetini sağlamaya yönelik olmalıdır. İkincisi, diğer iktisadî emir ve yasaklarıyla birlikte düşünüldüğünde İslâm’ın kapitalizmin temel unsurlarından tekelciliğin ve rantçılığın …
Genel, Söyleşi

Souad Massi: “Seçme şansım olsaydı yaşamak istediğim şehir, İstanbul olurdu”

İnsanlar bilgiye, kültüre ve eğitime yeterli önemi vermiyorlar ya da vermeleri bir şekilde engelleniyor. Anlamsızlığında kendimizi kaybettiğimiz, materyalist bir dünyada yaşıyoruz, umarım gelecekte bu açıdan bir gelişme kaydedilebilir insanoğlu. Kendi anlamını anlamaya çabalar. SÖYLEŞİ: YUSUF GENÇ Dün bir arkadaşımla konu- şurken, ‘Cezayir, Camus değil Souad Massi’dir’ demiştik. Uzun yıllar oldu …
Genel, Söyleşi

İbrahim Kalın: Medeniyetimiz hezarfen insanlar üzerine kuruludur

Aslında sizi daha çok İslam ve Batı eserinizle tanıdık. Ardından Başbakan başdanışmanı ve bugün de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak biliyoruz. Yoğun bir mesai içinde olduğunuzu tahmin etmek zor değil. Fakat buna rağmen sadece yazmakla vakit geçirseniz bile bu kadar kısa zamana sığması zor olan pek çok çeviri, araştırma ve telif eser …
Genel, Söyleşi

EMEL MATHLOUTHI: Müzik, tutsak olanı özgür kılmanın bir yolu

Güzel olan her şey kırılıyor. Buna katılır mısın? Hayır, katılmıyorum. Elbette, güzel olan birçok şeyin sınandığı, eğilip büküldüğü ve sınırlarının zorlandığı konusunda şüphe yok. Ancak bu bir kırılma değil, bilakis onu güzel yapan şeydir. Üstelik kapitalizm, baskı ve sansür gibi yoğun kısıtlayıcı güçlerin daha da güçlendiği bir dünyada, kendi yolunu …
Genel, Söyleşi

Ali Emre söyleşisi: Nureddin Mahmud Zengi

NUREDDİN MAHMUD ZENGİ: MÜSLÜMAN ŞARK’IN HEM KANDİLİ HEM KILICI HEM DE KALKANI Tarih, biraz da kahramanların evi kuşkusuz. Kimi zaman müşterek çabalarla, örgütlü fikir ve eylemlerle döndürüyoruz onun tekerini; kimi zaman da adanmış insanların, öncülerin çabalarıyla. Herkesten önce uyanmış, yola koyulmuş, karanlığı ve ye’si terk etmiş kişilerle aşıyoruz bazen önemli …
Genel, Söyleşi

ALİYA’NIN ADALET VE AHLAK ANLAYIŞI İSLAM’DIR

AHMET TEZCAN İslâm; kendi tabiriyle “iyi ve güzel olan her şeyin adı” Aliya için. İnsan olmanın biricik yolu idi ve bu inançla İslam’ı bütün ruhu ile kavrayabilmek için çocuk denecek yaşta derin okumalar yapmıştı. İlk “Oku” emrini Aliya kadar ruhunu adayarak yerine getiren Müslüman az bulunur. Sevilmesinin sırrı bence budur. …
Genel, Söyleşi

Leyla İpekçi: Aşk kitaptan değil, insandan öğrenilir

Aşkın moderni muhafazakârı, eskisi yenisi olmuyor. Aşk: Kesintisiz zikir. Her dem canlı. Her kalpte kendi tefsirini yapıyor. Değil bin yıl öncesi, bin yıl sonrasına da gitseniz böyle. Hazreti İnsan’ın -ki yeryüzü halifesi- üst sınırı mı var? Sevdikçe genişliyor gönül. Fetih bu yüzden hiç tamamlanmıyor. Aşkı bir tanıma sığdıramamamız da bundan. SÖYLEŞİ: YUSUF GENÇ …