Genel, Söyleşi

Prof. Dr. Tahsin Görgün: “Batı’nın Tanımlayıcı Tek Özelliği; İlkesizliktir!”

Yeknesak bir Batı’dan da söz etmiyoruz aslında. Çünkü batı dediğimiz bir yön, bir bölge… İşte bu bölgede insanlar bazı şeylere inanıyorlar, bazı pratikleri var, bazı kurumları var, fakat bunların hiçbirisi değişmez değil. Bunu dikkate aldığımızda o zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. Acaba Batı’ya has olarak gördüğümüz ne var? Şimdi bu …
Genel, Söyleşi

Naser Oriç: “Soykırım, Hayatımızdaki Saatleri Sonsuza Kadar Durdurdu”

1992-95 Bosna Savaşı esnasında Srebrenitsa bölgesindeki Müslüman Boşnakların yiğit komutanı Naser Oriç ile Bosna Savaşı’nı, savaşın öncesini ve sonrası, Aliya’yı, Avrupa’nın soykırım karşısındaki tutumunu konuştuk. Sırplar kıyamet gününe kadar soykırımı inkâr edecekler. İstedikleri kadar inkâr etsinler, Lahey’in kararları ortadadır. Bu kararlar, insanlık tarihinden silinmesi mümkün olmayan bir gerçektir. Sırp halkının …
Genel, Söyleşi

Necip Tosun: “Hikâyeyle İnanıyor, Hikâyeyle Seviyoruz”

Usta öykücü Necip Tosun ile öykünün başlangıç noktası, çağımızdaki yeri, modern kahramanın ahvali, günümüz eleştirmenlerinin düşüncesinden olmayan kalemlere bakışı ve Doğu’da hikâyenin ne manaya geldiği üzerine konuştuk. İdeolojik yaklaşımlı tutumlardan elbette ben de payıma düşeni alıyorum. Kim olduğumu, dünyaya, eşyaya bakışımı biliyorlar ve o ideolojik kriterleri aynen bana da uyguluyorlar. …
Genel, Söyleşi

Reyhan Çorak: “Hamzaname’ler, Millet Aklını Şekillendiren Metinlerdir”

 İstanbul Üniversitesi Türk-İslam Edebiyatı öğretim üyesi Reyhan Çorak Hoca, uzun zamandır Türk edebiyatının önemli türlerinden biri olan Hamzanameler üzerine çalışıyor. Çalışmalarının ilki geçtiğimiz aylarda “Sahipkıran ve Hamzazade Rüstem’in Maceraları” adıyla Ketebe Yayınları arasından yayınlandı. Çorak Hocayla hem hazırladığı Hamzaname’yi hem de menakıb geleneğimizi konuştuk. Bu, odur. Menakıbnameler olağanüstülüklerin bolca kullanılabildiği …
Genel, Söyleşi

Abdullah Koçak: “Whatsapp’ı çok sevdik, çünkü samimiyiz”

Prof. Dr. Abdullah Koçak ile son çalışma konusu olan ve hem profesyonel hem sosyal hayatımızın neredeyse her köşesine sirayet eden WhatsApp grupları üzerine konuştuk. Sosyalleşmenin online formu ile farklı coğrafi koşullardaki bireyler sanal bir platformda bir araya gelebiliyor ve içinde bulunduğu fiziki şartların dışına çıkıyor. 20 yıl önce böyle bir …
Genel, Söyleşi

Gökhan Duman: “Gurbetin yasalarını yazmak Türklerin hakkıdır”

Peron kitabının yazarı Gökhan Duman ile gurbette Türk olmanın ne demek olduğu, Almanların ve Alman hükümetinin Türk işçilere yaklaşımı, memleket özlemi gibi belleğimizde her daim yer etmesi gereken başlıklar üzerine konuştuk. Ve ondan birtakım hikâyeler dinleyip söyleşinin ardına ekledik.   Almanlar yurtdışından gelen işçilere “gastarbeiter” derler. Konuk işçi anlamına gelir. …
Genel, Söyleşi

Bilal Kemikli: “Düşüncemizi üç isim özetler: Ebu Hanife, Maturidi ve Ahmet Yesevi”

Ketebe Yayınları’ndan çıkan Türkçeyi Kuranlar dizisinin editörü Prof. Dr. Bilal Kemikli ile Ahmed Yesevi’den Cumhuriyete Türkçeyi, bir dilin kuruluş serüvenini, Türkçe’nin taşıyıcılarını ve dilin inşasını konuştuk. Bizim düşünce eksenimizin bir miğferi var. Üçgen biçiminde… Merkezinde Hazreti Muhammed var. Buna hakikati Muhammediye diyoruz. Bunun başında Ebu Hanife var. Hukuk olmadan düzen …
Genel, Söyleşi

Majd Mashharawi: “Biz Filistin’de hayatı öğretiyoruz.”

Çöpleri ve atıkları dönüştürerek elde ettiği ve “Green Cake” ismini verdiği yapı malzemesiyle, Gazze sınırında İsrail işgali sırasında yıkılan ve İsrail’in yapı malzemesi geçişine izin vermemesi sebebiyle tamiri gerçekleştirilemeyen 13 bin konutun yeniden yapımı için imkân sağlayan Filistinli genç mühendis Majd Mashharawi geçtiğimiz ay Türkiye’deydi. Mashhawari ile “Green Cake”in hikâyesi, …