Genel

N. Ahmet Özalp: “Âşıklar Ölmez”

“Ebu Bekr teslimiyeti, doğruluk ve özverisi, Hamza yiğitlik ve özgüveni, Ali korkusuzluk, içtenlik ve ödünsüzlüğü, Ebu Zer doygunluk ve kirli mülkiyet düşmanlığı, Hüseyin devrimci adanmışlığı, İbn Arabi, Mevlana ve Yunus’un evrensel entelektüel donanımları ve varoluşları ile özdeşleşen yazarlık serüvenleri:  Nuri Pakdil.” N. AHMET ÖZALP Pakdil’in bu yalan dünyadan sonsuzluk yurduna …
Genel

Necip Evlice: “Nuri Pakdil ve Edebiyat Dergisi Tam Anlamıyla Bir Okuldu!”

Kırk küsur kitabından, on beş yıl boyunca çıkardığı bir dergiden çok daha öte; onun aslında geriye bıraktıkları hepimizin yüreğine verdiği bir tavır alma duygusu, bir reddetme duygusu ve bir dik durma duygusudur. Bunlar ondan bize kalan en önemli miraslardır. Önemli bir çağa bu anlamda damga vurmuştur. Klas Duruş’un ve Derviş …
Genel

Byung-Chul Han: “Hiper Kültür, Zaman ve Mekân Algısını Tehdit Ediyor”

Hiper kültür, kültürel gerilimlerin olumsuzluğuyla beslenmiş olan kültürlerarasılıktan ve çok kültürlülükten farklılaşmaktadır. Tabii ki internet, kesinlikle hiper-mekânı oluşturan unsurlara sahip ve hiper kültür süreçlerini hızlandırmaktadır. Klasik anlamıyla kültür, tabiri caizse kültürden daha kültürel olanda (yani aşırı kültürde) kaybolur; Baudrillard’ın belirttiği gibi gerçek, gerçekten daha gerçek olanda, yani aşırı gerçeklikte kaybolur. …
Genel

Ali Görkem Userin: “Nuri Pakdil’in 5 Temel Meselesi”

Yazı tek eylemi olunca yazar, “Kalem, benim ‘kale’m!” diyerek haykırır. Savaştan asla kaçmaz, cephesini ve silahını seçer, “İşe gider gibi, sabahleyin erken yazıya ve öğretiye, emeği çoğaltmaya ve ülkeleri arıtmaya” gideceği günün özlemiyle yazmaya devam eder. Yazamadığı dönemlerde ise acı çeker, kıvranır ve büyük bir sıkıntıyla haykırır. ALİ GÖRKEM USERİN …
Genel

Savaş Ş. Barkçin: “Hayatımız Film”

Genelde sanatların kişisel ve toplumsal ahlâkı şekillendirmede etkisi çoktur. Çünkü sanat ve sanatçı ahlâktan beri addedilir. Batı’da şu anda iyi ve kötü, doğru ve yanlış asla dinî, hatta felsefî olarak temellendirilemiyor. Bunların geçerliliği çoktan bitti. Sadece “hukukî” olarak müsaade edilenler ve edilmeyenler var. Bu hukukî yasakları yakalanmadan yaptıkça zaten sorun …
Genel, Söyleşi

Dr. Mustafa Merter: “Hepimiz Ashab-ı Matrix Olduk, Daha da Vahimi Deccâl’e Âşık Olduk!

Öncelikle bilmemiz gereken, belki de insanlık tarihinde gördüğümüz en büyük küresel çapta bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuzdur. Fakat bu mevzuda uyarılmışızdır, tek gözlü Deccal ile ilgili hadis-i şerifleri, canavar gibi bir varlığın ortası çıkması olarak değil de, insanın felakete sürükleyen, gözünü ondan ayıramadığı, onu bir Rabb gibi gördüğü bir …
Genel

Aykut Ertuğrul: “Anlama Şevki Ve Aylaklık Üzerine”

Aylaklık evet hakikate, derin düşünceye, yekpare geniş bir an yaratabilme potansiyeliyle zamana ulaşabilmeye, zaman olmaya yakın bir hâl. Dervişane bir telvini içinde barındıran bereketli bir durum. Fakat bugün seçilmiş bir aylaklık mümkün mü? Bütün ihtimallerin kıyısında kalabilmek, yürümemek, arafta durabilmek mümkün mü? Zor soru galiba bu. AYKUT ERTUĞRUL ANLAR GİBİ …
Genel

Ömer Türker: “Felsefe Geleneğinde Tanrı-Âlem İlişkisi”

Bütün varlık, mutlak birlikten çokluğa doğru ilerleyen bir oluş sürecinin tahakkuk etmiş hâlidir. Tanrı mutlak varlık, mutlak var, mutlak birlik ve mutlak bir olarak varlık zincirinin tepesinde bulunur. Ondan aşağı indikçe nesnelerin taşıdığı varlığın gücü zaafa uğrar, birlik bölünmeye konu olur. Bu bağlamda var oluş, mutlak varlık ve birliğin bu …