omerlekesiz_mart2018
Genel, Söyleşi

Ömer Lekesiz: “Ketebe, çeviride bile yerli düşüncenin oluşumunu ve gelişimini önceleyen bir yayınevi olarak düşünüldü.”

Ketebe Yayınları Yayın Danışmanı Ömer Lekesiz ile Ketebe’nin çıkış gayesi, sektöre bakışı ve Türkiye’de yayıncılığın ahvali üzerine konuştuk.   SÖYLEŞİ: ARDA AREL Kitap, insanoğlunun ürettiği ya da devraldığı bütün kültürel birikimi sonraki kuşaklara aktarabilmenin ve bir medeniyet inşa edebilmenin en önemli verimi. Matbaayla birlikte yazmak kadar yayımı da artık önemli …
fatihandi_mart2018
Genel, Söyleşi

M. Fatih Andı: “Na’t, bir Müslüman şair ve okur için bir bilinç kuşanışı, bir inanç ikrarı, yeni bir ufuk erimidir.”

Mehmet Fatih Andı ile yeni kitabı Şiirin Ufku – Hz. Peygamber’i Şiirle Sevmek, na’tın manası, şair ve yazarlarımızın siyer ve na’t vesilesiyle Hz. Peygamberin yaşamına yaklaşımı ve Müslüman şairin vazifeleri üzerine konuştuk. SÖYLEŞİ: RIDVAN TULUM Şiirin Ufku – Hz. Peygamber’i Şiirle Sevmek isimli eseriniz geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Şiirin Ufku’nda Hz. …
soylesi-deryaturkan-subat2018-web
Genel, Söyleşi

Derya Türkan: “Dede Efendi’yi dinlemeyebilirsin ama bilmek zorundasın!”

11 yaşındayken İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi bölümüne başlayan klasik kemençe üstadı Derya Türkan ile Klasik Türk Müziğinin Osmanlı’daki yeri, Batı’nın Türk Müziği’ne bakışı, ülkemizde sanata olan ilgi ve sanatçının her istediğini yapmakta özgür olup olmadığı üzerine konuştuk. “İstanbul’un halk müziği nedir? Longalar, sirtolar, tavşancalar, köçekçeler bunların bir …
soylesi-derviszaim-subat2018-web
Genel, Söyleşi

Derviş Zaim: “Film insanın kendisine yuva yapma girişimidir.”

  Tabutta Rövaşata, Balık, Çamur filmlerinin usta yönetmeni Derviş Zaim ile bir yönetmenin ilhamını, film yaparken adımlanması gereken izleği, diğer sanatların sinema ile olan ilişkisini, gelenekle post-modern çağ arasında sinemayı, film mekân ilişkisini ve Türk sinemasının geleceğini konuştuk. “Unuttuğumuzu zannetsek bile kafamızın bir köşesinde hep yazılı olarak duran bir şeyler …
ocak_2018_website_anas_altikriti
Genel, Söyleşi

Anas Al-Tikriti: “Batı buhran içinde, bir kimlik krizi yaşıyor!”

Kurtuba Vakfı’nın kurucusu ve yönetici Anas Al-Tikriki Evrensellik ve Görecelik Arasında İnsan Hakları paneli vesilesiyle geçtiğimiz günlerde İstanbul’daydı. Al-Tikriti ile Ortadoğu’daki gündemi, Müslüman halkların yaşananlar karşısında gösterdiği reaksiyonları, Arap Baharı’nı, Batı tekelindeki demokrasi ve özgür kavramlarını konuştuk. “İşgal sadece bir toprak parçasına asker çıkararak, sokakları ele geçirerek yapılmaz. İşgal, fiziksel …
BUIKAWEBSITE
Genel, Söyleşi

Buika: “Beni En Çok Geçmişle Olan Güçlü Bağınız Etkiliyor”

Beni en çok geçmişle olan güçlü bağınız etkiliyor. Hem geleneksel olanı koruyabilen hem de modern olabilen bir kültürünüz olması çok etkileyici… Yıllar içerisinde Türkiye’ye her gelişimde çok güzel anılar biriktirdim. Türkiye ile ilgili yeni renkler ve müzikler keşfettim. SÖYLEŞİ: YUSUF GENÇ Üzülmek hepimizin en gizli mesleğidir, desem buna itiraz eder …
IBRAHIMHALLWEBSITE
Genel, Söyleşi

İbrahim Halil Üçer: “Atlas, Kurucu Hafızamızı Bugünle İrtibatlandıracak Bir Süreklilik İnşa Edecek”

İslam Düşünce Atlası’nı ifade eden iki cümle var. Biri, “Parçaları yeniden birleştir ve küreyi keşfet”, diğeri ise “hatırla ve kendi hikâyeni yazmaya başla.” İslam Düşünce Atlası üç ciltlik, yaklaşık bin beş yüz sayfalık bir kitap ve web tabanlı programlar içeren açık erişimli bir web sitesi aracılığıyla, İslam düşünce tarihini zaman-mekân-öğreti-ekol …
Genel, Söyleşi

Hayati İnanç: “Divan şiirinde aşk, tek bir fotoğraf değil sonsuz bir filmdir”

Baki merhum, “Kemâli aşk ey Bakî seraser sırrı vahdeddir / Muradı cümlenin birdir bütün dünyayı söylet” diyor. Günümüz Türkçesine tercümeyle; kemal noktası baştanbaşa vahdet sırrıdır. Yani La ilahe illallah kaidesidir. Aşk aslında Allah’ı birlemektir. “Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış; Marifet bu, gerisi yalnız çelik-çomakmış” diyen şair Necip Fazıl farklı bir …