Genel

Haşim Şahin: “İl Gider, Töre Kalır”

Bir toplumun sahip olduğu erdemler eski dönemlerden beri uygulanagelen gelenek ve görenekleriyle doğrudan ilişkilidir. Gelenekler birlikte yaşamayı sağlayan, geçmişte edinilen tecrübelerin sözlü ve bazen de yazılı şekilde sonraki nesillere aktarılmasıyla oluşur. İnsanların gündelik hayatlarının, yaşam standartlarının, ikili ilişkilerinin ve devlet yönetim tarzının şekillenmesinde geleneklerin büyük payı vardır. HAŞİM ŞAHİN 1943 …
Genel

Dursun Ali Tökel: “Keloğlan Niye Kel Yahut Metinler Bize Ne Söyler?”

Her metin, muhakkak bir medeniyetin çocuğudur.  Karşıtı da doğrudur; her medeniyet bir metnin çocuğudur. Nerede bir medeniyet varsa orada bir millet vardır, nerde bir millet varsa o milleti kuran metinler vardır. DURSUN ALİ TÖKEL Milleti millet yapan kültürlerin nesiller boyu aktarılması gerekir. Niçin? O milletin kendini başka milletlerden ayrıcalıklı kılan …
Genel

Ali Yaşar Sarıbay: “Yeni Bir Gelenek İnşa Etmek İçin Eskiyi İnkâr Etmek, Yapaylığı Doğurur”

Geleneğin icadı dediğimiz bir şey var. Geleneğin, intikal ettiği zaman dilimi o toplumun diğer toplumlarla ilişkisi bağlamında başka bir hâl alabilir, orada yorum gelebilir gündeme. O zaman diliminde yaşayan insanların, tevarüs ettiği birtakım şeylere yeni anlamlar yüklemesi söz konusu olabilir. Geleneksizleştirme dediğimiz bir duruma yol açabilir bu. Bunun bir yolu …
Genel

José Saramago: “Tarafsız ve Objektif Bir Anlatıcı Fikrine Karşıyım”

Yazarların, basitçe ifade etmek gerekirse, ölmeyi istemedikleri için yazdığına inanıyorum. Dolayısıyla birinde tümü veya tümü birinde olsun, yazmakta inat ettiğimiz kitabın bir hayatta kalma kitabı olduğunu söylerdim. SÖYLEŞİ: GIOVANNI PONTIERO ÇEVİREN: ZEYNEP KANTARCI Giovanni Pontiero’nun 1990 yılında PN Review için José Saramago ile yaptığı söyleşi,  dünyaca ünlü yazarın yazarlık anlayışına …
Genel

Fatma Bayram: “Boşanmalar Arttığında Değil, Boşananlar Tekrar Evlenemediğinde Aile Çöker”

Fatma Bayram vaizelik görevini otuz yıldır başarıyla yürüten bir hoca hanım. Senelerdir yaptığı sohbetlerini, “korona zamanlarında” sosyal medyaya taşıması, binlerce kişi tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Fatma Bayram ile evde olmayı, kadın erkek ilişkilerini ve Türkiye’de dindarlığı konuştuk. Yorumları, alışılagelmiş ezberlerin dışında yeni yaklaşımlar ortaya koyuyor. Fatma Bayram Hoca, “İnsanlar evlenmeyi …
Genel

Ömer Türker: “Evrim Teorisinin Sorunları (III)”

Metafizik mülahazalarımız, bir bütün olarak canlılar dünyasının ne anlama geldiğini ve bizim varlığımıza nispetle nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tabii ki etkiler. Dolayısıyla sadece canlılara değil, bütün mevcutlara nasıl muamele etmemiz gerektiğine dair normatif yargılara ulaşmamızı sağlar. Fakat bu değerlendirmeler, biyolojik bir olayın vakıaya uygun bir tasvirine katkı sağlamadığı gibi pek çok …
Genel

Ercan Yıldırım: “İnsanın Doğası”

İnsanın; şartlara, menfaatine, gerektiğinde hayatiyetini sürdürme pahasına kendini, ailesini, inancını, tarihini yok saymayı, inkâr etmeyi, çelişkiye düşmeyi göze alan davranışlara, sözlere anında geçebilen, hakikati ve gerçekleri istediği gibi yorumlayabilen, ayrıldığı yeri yargılayan ve mahkûm eden, gittiği yeri meşrulaştıran; olmaktan çok sahip olmayı öne çeken, ayartmaya odaklı, fırsat gözleyen, öngörülemeyen, hesaba …
Genel

Savaş. Ş. Barkçin: “Sanat ve Hayat”

Sanatı bambaşka bir hayat türü olarak tanımlayınca sanat dışındaki insan faaliyetleri birden silikleşiyor. Bu hayatı da, sanatı da kendi yerinden ediyor, dolayısıyla bir haksızlığa yol açıyor. Ama dikkat edelim, sanatı hayattan ayrıştıran yaklaşım ile onu metâlaştıran yaklaşım aynı düşünceye dayanıyor. Sanatın hayattan üstün sayılması sanata ve sanatçıya insan-üstü bir konum …