Ercan Yıldırım: “Özgürlük Tasması”

Özgürlük erk sahiplerinin muhalefet dili olarak kullanılmaya devam ediyor. Özgürlük söylemiyle iradeleri teslim alınanlar kapitalist düzene en çok odun taşıyanlar oldu.

ERCAN YILDIRIM

Sizden bir insan, bir özne, bir kişi olarak kendiniz olmanız, iradenizi hiç kimseye sormadan, hesap vermeden, istediğiniz gibi kullanmanız mı isteniyor yoksa önünüze koydukları tercihler arasından “seçme” yapmanız mı… elbette ilki değil, ikincisi de çok flu…

Kavramları, kelimeleri, ahlakı, kuralları belirlenmiş bir dünyaya doğuyoruz; Lacan buna simgesel düzen diyor. Simgesel düzeni aşabilmemizin imkânı yok, kaçabilir miyiz, belki… o zaman da yepyeni kavramlar kullanmak gerekir.

Yepyeni ilişki biçimleri, yepyeni ortamlar, yeni bir varoluş düzeni… Özgürlük tam da bu yeni “dil” ile ilgilidir; eğer gerçekten varsa bir kendilik bilgin, kendiliğin onu ortaya koyabilecek varlık sahasına indirebilecek kelimelerin, kavramların mutlaka olur.

Özgür olmak biraz da bir var olma biçimi, özü, estetiğiyle varlık sahasına inmektir.

Biz insanlar, dünyaya gelmekle zaten özgürlüğümüzden feragat etmeyi seçtik, güvenlik alanını korumayı, efendi olmayı, bir egemene bağlanıp rahat hayat sürmeyi açık söylemek gerekirse özgürlüğe tercih eder insan!

Devamı Cins Ocak 2018 sayısında…

Posted in Genel