Meraklısına 10 Derste Soğuk Savaş Müslümanları

HAKAN ARSLANBENZER

Müslümanları aşağıladıkça yükseldikleri zehabına kapılmışlar bir kere. Kendilerini zengin sınıfına kabul edilmiş tek yoksul çocuğu gibi görürler. Aldıkları eğitimin, edindikleri görgünün, kazandıkları unvanların, yeyip içtiklerinin bile uçsuz bucaksız Müslüman halkın emeğinden süzülüp geldiğini idrak edemezler, inkar ederler.

  • Kendilerine Müslüman Demezler.

Açık seçik Müslüman yerine mütedeyyin, muhafazakar, mutaassıp gibi gizli kapaklı kelimeler kullanırlar. İslam demezler de mesela “kadim şark-ı vusta medeniyeti” filan gibi anlaşılmaz laflar ederler. Sünnet, onlar için küçük erkek çocuklarının fazlalıklarından kurtulması töreninden ibarettir. Kur’an diyecekleri sıra bunlara bir ürperme gelir de hemen “bütün kutsal kitaplarda” diye kıvırıp rahata ererler. Hele şeriat, cihad gibi kelimeler ödlerini koparmaya yeter. Sapık tarikatlara ve mevzu hadislere ise bayılırlar. Temel din eğitimlerini Fransız sağından aldıkları için şeriat kafalarında kilise ile özdeştir. Fransız sağı gibi onlar da daha geniş bir dine inanırlar. Düpedüz mezhebi geniş görünmemek için de buna muğlak terimlerle kılıf ararlar.

  • Hayran Oldukları Batılı Bir “Profesör Bilmemkim” Mutlaka Vardır.

Bu Batılı profesör de İngiliz anahtarı, İsviçre çakısı gibi bir şeydir; işe yaramadığı hiçbir nesne, açmadığı hiçbir kapı yoktur. Soğuk Savaş Müslümanlarının (SSM) Soğuk Savaş bile çıkmadan önce yaşayan en eski kuşağı Toynbee aşağı, Toynbee yukarı diye bu İngiliz casusunu yere göğe sığdıramıyordu. Sonradan Bernard Lewis aşağı, Bernard Lewis yukarı diyenler çıktı. Şimdiki SSM kuşağı ikiye ayrılıyor: Chomsky aşağı Chomsky yukarı diyenler ve Edward Said aşağı Edward Said yukarı diyenler.

  • Menderes, Özal gibi Rahmetli Evliyaları Vardır.

Demokrasi, dünya barışı, insan hakları vb. gibi çok kuvvetli batıl inanışları olduğu için daima çaput bağlayacak lider ararlar. Rahmetli Kennedy’yi o kadar sevmişlerdir ki, Kennedy suikaste kurban gittikten yıllar sonra bile, İstanbul’a demirleyen 6. Filoyu protesto eden üniversiteli gençleri Moskof uşağı olmakla suçlayabilmişlerdir. Hâlbuki Türkiye’deki yabancı askeri misyonlar, bütün kesimler tarafından işgal olarak algılanıyordu. Bunlar bugün de mesela İncirlik üssünün, Malatya füze radarının ne kadar da kutsal şeyler olduğunu anlatıp duruyorlar.

Devamı Cins Dergi Ocak sayısında..