Güray Süngü: “Uyku”

 

İnsanın ömrü bir güne benzer, doğar dolaşır, eşer kaşınır, eşinirken yemenisine kir bulaşır, kiri bulaştıran bir andır, temizlemesi yarım gün sürer, bir bakar ki insan akşam olmuş, ömür bitmiş, yemenisine değil de onu kirlettiğine yanar, ama geçtir artık, uykuya yatar.

GÜRAY SÜNGÜ

İnsanlar, hayvanlar ve yani bütün mahlûkat dinlenmek için uykuya yatarlar. Dünya üzerinde gerinip dolaşmak, eşinip koşuşmak yorucudur; sevmek sevilmek ve dahası sevilmemek yorucudur; doymak, yemek, dahası yemeyip doymamak, doyunca bir daha acıkmak, acıkınca bir daha yemek ve yememek yorucudur; kazanmak kaybetmek, bilhassa kazandığını kaybetmek, dahası kazanmadığını kaybetmek yorucudur; coşmak eğlenmek, eğlenecek bir şey bulmak, bulunca coşmak, coşunca eğlenecek başka şey aramak, bulamamak, coşkuyla hayal kırıklığına uğramak yorucudur; savaşmak, sevişmek, kavuşmak, değişmek, kavuşamayıp delirmek, deliremeyip durulmak, durulamayıp koşuşmak, koşuşamayıp üşüşmek, üşüşemeyip gülüşmek, gülüşemeyip ağlaşmak yorucudur;  koşmak dinlenmek, koşup yorulup dinlenince tekrar koşmaya başlayacağını bilmek ve dinlenmek, yorucudur. Evet dinlenmek bile yorucudur. Bu sebeple ne yaparsa ve yapmazsa yorulan mahlûkata yaratıcısı bir dinlence vermiştir, çok yorulsan da az yorulsan da dinlenip hayat boyu yorulmadım sansan da al bunu da dinlen demiştir. Vereceğini geceye sarmalamıştır. Geceye sarmaladığı uyku olmuştur. İnsanın yorulanı da yorulmayarak yorulanı da, inananı gâvuru da, yere eğileni göğe kalkanı da, çiçek okşayanı canlı doğrayanı da, hızlısı yavaşı da, zalimi mazlumu da, kederlisi nazlısı da, nazsızı patavatsızı da, sızılısı sızısızı da, kıvıranı kıvrananı da, kıvırdıranı kıvrandıranı da yapıp ettiği neyse ne, onu edip geceye varınca uykuya uzanır. Gün içinde yapıp ettiğinin nihayetinde bir nevi huzura varır. O huzurda sorgu sual yoktur, azap huzur yoktur. Hesap, hesap gününe ertelenmiştir. Ama uykuya da yarı ölüm denmiştir, o halde bunun bir manası olsa gerektir.

İnsandır uykuya yatar. Gün içinde ettiğini bir yana atar. Gözünü yumar, huzura varır. Kendini bilmediğinden huzurda olduğunu bilmez. Yarı ölüm derler, ölümü akletmediğinden huzurdalığını hiç düşünmez.

Devamı Cins Mayıs 2018 sayısında…

Posted in Genel