Genel

Medeniyetin Süt Dişleri

Medeniyet bir sonuçtur. Müslüman, medeniyet kurmak, yani belirgin bir hegemonya, mimari üslup, şehir planı, iktisadi nizam inşa etmek için yola çıkmaz tam tersine Müslüman olarak yaşama biçimi geliştirdikten sonra yapıp ettikleri ister istemez bir sonuca onu iletir; işte bu sonuç medeniyettir. ERCAN YILDIRIM Müslüman, İslam’ı hiçbir maddi dayanağa başvurmadan yaşama …