Genel

Ahlakın Üç Meselesi ya da Mahiyet, Keyfiyet ve Neş’et

Her tür iyi davranışın kaynağı Allah’tır. Şu dünyada iyilik namına kimden ne sadır olursa olsun, onu bir ilahî tecelli görüp sahip çıkmak inancımızın gereğidir. TALHA HAKAN ALP MAHIYET: LÜGAT VE ISTILAH Ahlak Arapça ‘huluk’ sözcüğünün çoğuludur ve insanın yaratılıştan sahip olduğu seciye, huy ve karakter anlamına gelir. Huluk ayrıca ‘yaratmak’ …