CİNS AĞUSTOS SAYISI ÇIKTI!
 

“BİR KRAL MI ÖNEMLİDİR
YOKSA BİR KEDİ Mİ DERİNDİR”

 Aylık “İsim Rehberi” Cins, 2021 Ağustos sayısı ile raflarda! Cins 71. sayısı ile okurlarını kapağına taşıdığı
“Bir kral mı önemlidir / yoksa bir kedi mi derindir” dizeleriyle yeniden selamlıyor.
 

YÜZYILI ANLAMAK İÇİN 100 İSİM”

Bu sayımızda Karacaoğlan’ın “Kim var imiş biz burda yoğ iken” sorusunu, sarih görünen bir karmaşada
irdeliyoruz. Türkiye’nin günümüze kadar gelmesinde emekleri olan kişileri, olumlu ve olumsuz kavramlar
çerçevesinde listelemeye çalıştık. “Yüzyılı Anlamak İçin 100 İsim” listemiz dileriz son dönem Türk tarihinin
hakiki izlekleri açısından önemli bir rehberlik vazifesi görür.

EDEBİYAT NE İŞE YARAR?

Bu dosyamızda, kültür sanat hayatımızla birlikte ruhlarımızı da şekillendiren edebiyat kavramını daha iyi bir
teorik düzlemde anlamak maksadıyla “Edebiyat Ne İşe Yarar?” kitabının yazarı Rita Felski ile edebiyat
kavramını, bu kavram etrafında örgütlenen çeşitli anlam ve unsurları konuştuk. Günümüzde daha kolay takip
edilebilir bir hale gelen edebi metinlerin, sağlıklı değerlendirilme ölçütleri ile işlevlerinin keşfi bağlamında
ilgililerin istifade edebileceği bir söyleşi oldu. Mücteba Enes Gün, Nur Kaplan, Burak Genç, Dilara Ayşe
Akdeniz ve Serdar Bilir söyleşi ve yazılarıyla dosyaya katkı sağladı.

YAZI DİZİLERİNDE BU AY

Prof. Dr. Ömer Türker “İslam Düşüncesi ve Çağdaş Sorunlar” adlı yazı dizisi dahilinde bu ay “Vahdet-i
Vücûdun Özcülüğü: Ayân-ı Sâbite” yazısıyla sayımıza katkı sağladı. Mustafa Ulusoy ise yazı dizisine “Komuta
Karşı Kuralla Çocuk Eğitimi” yazısıyla devam ediyor.
 
ŞAİR NEYE YARAR HATIRLAMAZSA ve CİNS KAFA

“Şair Neye Yarar Hatırlamazsa” bölümünün bu ayki şairi, kederleriyle bu dünyada estetik hatıralar bırakan
isimlerden Ercümen Uçarı oldu. Cins Kafalar’ın bu ayki muteber kişisi ise İrlanda’nın Türk aşığı milli şairi
James Clarence Mangan oldu. İrlanda’dan hiç çıkmamasına rağmen Anadolu’yu görmüş ve yaşamış gibi
şiirlerinde işleyen Mangan, adeta İrlanda’nın Mehmet Akif’i konumunda değerli bir şair.
 
MERAKLA BEKLENEN KÖŞE: ÇABUK KONUŞMA

Prof. Dr. Erol Göka ve Rıdvan Tulum Çabuk Konuşma’da bu ay, “Yoksulluk ile vakit geçer mi?” sorusundan
hareketle, sanat ve maişet ilişkisini, yoksul olanın yoksulluktan başka bir şeyle ilgilenip ilgilenemeyeceğini
konuştular. Rıdvan Tulum sordu, Erol Göka yanıtladı.

MODA VE ÂDÂB-I MUÂŞERET
Dosyamızda Çengelköy’ün eski sakinlerinden Ömer Baykar ile geçmişten günümüze değişen moda
anlayışımızı, âdâb-ı muâşeretimizi konuştuk. Aşkın, davranışların ve kıyafetlerin evrimini takip eden, bununla
birlikte modanın sadece giyinmek değil de bir tür davranış olduğunu düşünen ilgilileri için istifade
edilebilecek bir söyleşi oldu. Z. Hilal Özdemir ve Mavi Çınar ise yazılarıyla katkı sağlayan isimler oldu.

YENİ BİR KÖŞE: TÜRKİYE’Yİ TERK ETMEYEN ŞEYLER
Cins, Ağustos sayısıyla birlikte yeni bir köşeyle okurlarının karşısında çıkıyor. Bu sayıdaki, “Türkiye’yi Terk
Etmeyen” ilk özne yüzyıllardır İstanbul Boğazı’nda bizimle yaşayan, fakat adını fazlaca anmadığımız bir
akrabamız, eşkina balığı oldu. Bölümün ilk yazarı ise Samed Karataş…

CİNS’İN SEVİLEN KÖŞESİ
Zeynep Kantarcı, hazırladığı “Dünya Kadar” adlı köşe ile dünya kültür ve edebiyat gündemine dair geniş bir
pencere açıyor. Kantarcı bu ay; The New Yorker, Harper’s, Zoetrope: All-Story , The Parıs Revıew , The
Poetry Magazine ve Vırgınıa Quarterly Revıew dergilerini takip edip gündemlerini gündeminize taşıdı.
 
YENİ YAZARLARIYLA CİNS HAZİRAN SAYISI KADROSU
Dursun Çiçek, Abdussamed Bilgili, Emin Selçuk Taşer, Mustafa Ulusoy, Güven Adıgüzel, Ömer Türker, İdil
Önemli, Z, Hilal Özdemir, Savaş Ş. Barkçin, Ercan Yıldırım, Muhammed Yazıcı, Serdar Bilir, Samed Karataş,
Eray Sarıçam, Sadık Yemni, Mustafa Çiftci, Rıdvan Tulum, Dilara Ayşe Akdeniz, Burak Genç, Mücteba Enes
Gün, Nur Kaplan, Mavi Çınar, Mustafa Uçurum ve Zeynep Kantarcı Cins’in 2021 Ağustos sayısı yazarlarıdır.

Posted in Genel