Sayı 68-Mayıs

 
CİNS MAYIS SAYISI ÇIKTI!
 
“VEYSEL SÖYLÜYORDU SANIRIM:
 DÜNYA GÖRÜLMEZ AMA DUYULUR”
 
Aylık “Usul Defteri” Cins, 2021 Mayıs sayısı ile raflarda! Cins 68. sayısı ile okurlarını kapağına taşıdığı “Veysel söylüyordu sanırım: Dünya görülmez ama duyulur” sözüyle yeniden selamlıyor.
 
“YÜZYILI ANLAMAK İÇİN 100 ŞARKI”
 Itrî’den günümüze Türk müziğinin nabzını tuttuğumuz dosyada, Yalçın Çetinkaya’ya köklü bir mazisi olan Türk müziğini sorduk. O günlerden bugüne Türk müziğinin doğuşu, gelişimi ve güncel durumunu, müziğimizin maddi ve manevi, anlamlarını Çetinkaya, Sibel Kılıç’a anlattı. Dosyaya Fikret Karakaya, Mehmet Öncel, Ubeydullah Sezikli, Güven Adıgüzel ve Fatma Barbarosoğlu Türk müziğinin geçirdiği süreçleri, estetik bağlamları ve gündelik hayatımızın kişisel tarihindeki yeri ve önemi hakkında yazılarıyla katkı sağladı. “Yüzyılı anlamak için 100 Şarkı” listesini ise Güven Adıgüzel hazırladı.
 
BATI VE ESTETİK DOSYASI
Bu dosyamızda, Batı estetiğini, batı filozoflarının gözünden daha sağlam bir biçimde anlama çabamızın bir karşılığı olarak, Oğuz Haşkaloğlu söyleşisi ile Platon ve Kant üzerinden Batı estetiğini incelemeye çalıştık. Özellikle estetik anlayışın, özerklik temasıyla olan bağlantısını görmek açısından, ilgilileri için istifade edilebilecek bir söyleşi oldu. Seyfullah Akkuzulu, Gülsena Afra Ersan, Mavi Çınar ve Mücteba Enes Gün yazılarıyla dosyaya katkı sağladı.
 
YAZI DİZİLERİNDE BU AY
Prof. Dr. Ömer Türker “İslam Düşüncesi ve Çağdaş Sorunlar” adlı yazı dizisinde bu ay yazdığı “Dinî Kozmolojinin Tasavvufî Yorumu” yazısıyla İslam düşünürlerinin dinî kozmolojiye getirdikleri tasavvufî yorumları ele aldı. Mustafa Ulusoy ise yazı dizisini” Deistim/Ateistim Diyen Çocukların Dindar Ailelerine Bir Rehber” yazısıyla devam ediyor. Ayşegül Genç de “Dağılmışlar İçin Bir Sözlük” adlı yazı dizinde bu ay “ev”, “emanet”, “mimar” ve “mahcubiyet” kelimelerini tasvir etti.
 
SİYERİN İLK KAYNAKLARI
Cins’in 2021 Mayıs sayısında Muhammed Yazıcı’nın tekrardan yayına hazırladığı, siyer türünün en çok itimat edilen ilk kaynaklarından olan “İbn Hişam / Hz. Peygamber’in Hayatı” hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Siyer türünün önemi, Hz. Peygamber’in hayatını bütüncül ve sağlıklı bir şekilde okumanın imkânı ile Muhammed Yazıcı’nın, kitabı hangi saikleri dikkate alarak yayına hazırladığıyla ilgili kapsamlı bir söyleşi oldu.
 
CİNS’İN SEVİLEN KÖŞESİ
Zeynep Kantarcı’nın hazırladığı “Dünya Kadar” adlı köşe ise Cins’in dünyanın kültür ve edebiyat gündemine açtığı pencereyi sürdürmeyi devam ediyor. Bu köşede Zeynep Kantarcı bu ay, The New Yorker, Harper’s, Virginia Quarterly Review, New England Review, The Poetry Magazine ve The Paris Review dergilerini takip edip ve gündemlerini gündeminize taşıdı.
 
YENİ YAZARLARIYLA CİNS MAYIS SAYISI KADROSU
Fatma Barbarosoğlu, Ahmet Murat, Dursun Çiçek, Mustafa Ulusoy, Ömer Türker, İdil Önemli, Ercan Yıldırım, Savaş Ş. Barkçin, Serdar Bilir, Mücteba Enes Gün, Murat Güzel, Fikret Karakaya, Ubeydullah Sezikli, Mehmet Öncel, Sadık Koç, Mustafa Çiftci, Mavi Çınar, Gülsena Afra Ersan, Seyfullah Akkuzu, Seyid Çolak, Ayşegül Genç, Zeynep Kantarcı ve Güven Adıgüzel Cins’in 2021 Mayıs sayısı yazarlarıdır.