Sayı 67-Nisan

CİNS NİSAN SAYISI ÇIKTI!

“BİLİYORSUN Kİ GERÇEK BİR HİKÂYEDEN ALINMIŞTIR”

Aylık “Karanlık Oda” Cins, 2021 Nisan sayısı ile raflarda! Cins 67. sayısı ile okurlarını kapağına taşıdığı Muzaffer Serkan Aydın’ın “Biliyorsun ki gerçek, bir hikâyeden alınmıştır” dizesiyle yeniden selamlıyor.

“YÜZYILI ANLAMAK İÇİN 100 FİLM”

Manaki Kardeşlerden Nuri Bilge Ceylan’a Türk sinemasının nabzını tuttuğumuz dosyada, Hülya Koçyiğit’e yüzyılı geride bırakan sinemamızı sorduk. Koçyiğit o günlerden bugünlere değişen şartları, sinema ve oyunculuk anlayışını, Suat Köçer’e anlattı. Dosyaya Hacı Mehmet Duranoğlu, Şahkurt Emirdağlı, Abdülhamid Güler, Burçak Evren ve Betül Durdu Türk sinemasının farklı dönem ve önemli isimlerini inceleyen yazılarıyla katkı sağladı. “Yüzyılı anlamak için 100 Film” listesini ise Suat Köçer hazırladı.

HEIDEGGER DOSYASI

Büyük Alman filozof Heidegger’i gerek biyografik gerekse düşünsel açıdan ele aldığımız dosyanın ana söyleşisini Kasım Küçükalp ve Rüdiger Safranski ile yaptık. Kasım Küçükalp Heidegger’in Batı felesefesi içindeki ayrıksı duruşunu ele alırken, Safranski de Heidegger’in Hitler destekçiliğine ve hayatındaki siyasi ve düşünsel diğer kırılmalara dair önemli açıklamalar yaptı. Dosyaya Serdar Bilir, Mavi Çınar, Gülsena Afra Ersan ve Seyfullah Akkuzu yazılarıyla katkı sağladı.

YAZI DİZİLERİNDE BU AY

Prof. Dr. Ömer Türker “İslam Düşüncesi ve Çağdaş Sorunlar” adlı yazı dizisinde bu ay yazdığı “Dinî Kozmolojinin Felsefi Yorumu” yazısıyla İslam düşünürlerinin dinî kozmolojiye getirdikleri felsefi yorumları ele aldı. Mustafa Ulusoy ise geçen ay başladığı “Fırtınaya Yakalanan Taklidi Dindarlık” adlı yazı dizisine bu ay da devam ediyor. Ayşegül Genç de “Dağılmışlar İçin Bir Sözlük” adlı yazı dizinde bu ay “gerçek”, “nihayet”, “engel” ve “âlim” kelimelerini tasvir etti.

RAMAZAN’A MERHABA

Cins’in 2021 Nisan sayısı, Fatma Barbarosoğlu’nun “En Uzak, En Yakın Ramazan” yazısıyla ramazana bir selamla başlıyor. Orta sayfamızda yer alan Muhammed Yazıcı’nın “‘Güzel’e Tutunmak: Şehr-i Ramazan” adlı yazısı ise orucun kişinin şahsi ve sosyal hayatına yansıyan ve yansıması gereken hâllerine dair tespit ve değerlendirmelerle dolu.

CİNS’İN SEVİLEN KÖŞELERİ

Bu ay Cins’in yeni sayfalarından“Gerçekten Nasılsın?”da Ulvi Kubilay Dündar’ı misafir ettik. Zeynep Kantarcı’nın hazırladığı “Dünya Kadar” adlı köşe ise Cins’in dünyanın kültür ve edebiyat gündemine açtığı yeni bir pencere. Bu köşede Zeynep Kantarcı bu ay, The New Yorker, White Review, Poetry Magazine, Oxford American, Black Warrior ve The Georgia  Review dergilerini takip edip ve gündemlerini gündeminize taşıdı. Çabuk Konuşma’da ise bu ay Rıdvan Tulum, Erol Göka’ya insanın bulunduğu yeri neden doğru yer olarak gördüğünü, doğru yerde bulunduğunu düşünen insanın sabit kalmayı mı yoksa ilerlemeyi mi tercih edeceğini sordu. Cins Kafalar’ın bu ayki konusu ise geçtiğimiz ay kaybettiğimiz kıymetli hocamız, tarihçi Mehmet Genç oldu.

MUSTAFA ÇİFTCİ İLE GÖNÜL DAĞI ÜZERİNE BİR  SOHBET

Sayımızın dosya dışı söyleşisini ise bu ay öykücü yazar Mustafa Çiftci ile gerçekleştirdik. Öykülerinin bir uyarlaması olan ve kısa sürede çok büyük bir izleyici kitlesi kazan dizifilm Gönül Dağı’nı konuştuğumuz söyleşide yazar, dizideki Gedelli’nin hayallerindeki ve gerçekteki Anadolu’yu nasıl temsil ettiğini Cins’e anlattı.

YENİ YAZARLARIYLA CİNS NİSAN SAYISI KADROSU

Fatma Barbarosoğlu, Ahmet Murat, Mustafa Ulusoy, Ömer Türker, İdil Önemli, Hülya Terzioğlu, Ercan Yıldırım, Savaş Ş. Barkçin, Serdar Bilir, Mavi Çınar, Gülsena Afra Ersan, Seyfullah Akkuzu, Muhammed Yazıcı, Hacı Mehmet Duranoğlu, Şahkurt Emirdağlı, Abdülhamit Güler, Burçak Evren, Betül Durdu, Seyid Çolak, Ayşegül Genç, Zeynep Kantarcı, Güven Adıgüzel ve Sadık Yemni Cins’in 2021 Nisan sayısı yazarlarıdır.