Sayı 59-Ağustos


CİNS AĞUSTOS SAYISI ÇIKTI!
“DÜNYA ÇEKİP GİDİYOR, BEN SENİ TAŞIMALIYIM”
Aylık “Uçan Halı” Cins, 2020 Ağustos sayısı ile raflarda! Bu ay 59. sayısını çıkaran Cins, okurlarını Paul Celan’dan ilhamla “Dünya çekip gidiyor, ben seni taşımalıyım” diyerek yeniden selamlıyor!

“SEVMEK” KONULU AĞUSTOS DOSYASI
Bu sayıda Cahit Zarifoğlu’nun “Sevmek de Yorulur” şiirinden hareketle  “Sevmek de yorulur mu?” sorusu etrafında sevmek ve yorgunluk ilişkisini, sevmenin tüm zamanlar ve durumlarda aynı kalan bir duygu olup olmadığını irdeledik. Dosya bağlamında Sibel Kılıç şair ve yazar A. Ali Ural’la, Rıdvan Tulum da şair ve yazar Ali Ayçil’le sevginin türlü hâllerine, kaynağına ve yolculuğuna dair konuştu. Dosyanın diğer önemli içeriği ise, Whatsapp Sohbetleri sayfasında Erol Göka’nın Rıdvan Tulum’un sorularına verdiği yanıtlar. Sevgi, yorgunluk, melankoli ve depresyon ilişkisinin konuşulduğu sohbet, Cins‘in  “sevmek” konulu Ağustos dosyasında okurunu bekliyor. Ayrıca Güven Adıgüzel, Can Acer ve Rıdvan Tulum da sevginin sosyolojik, psikolojik ve edebi etkilerine dair yazdıkları yazılarıyla Cins’in“sevmek” konulu Ağustos dosyasındaki yerlerini alıyorlar.

“SEÇMEK” KONULU AĞUSTOS DOSYASI
Sayımızın diğer dosyasında ise Sloven filozof, sosyolog, hukuk teorisyeni ve yazar Renata Salecl ile Seçme İkilemi kitabı üzerinden “seçme” eylemini konuştuk. Seçimleri manipüle eden modern hayat şartlarına ve seçenekler arttıkça seçme eyleminin değişen içeriğine dair önemli tespitler yapan yazar, seçim yapmanın bir yönüyle nasıl bir kaybediş olduğunu da Cins’e anlattı. Serdar Bilir, Hüdanur Akkuzu ve Mehmet Baki Karahan da dosya bağlamındaki yazılarıyla Cins Ağustos sayısındaki yerlerini alıyorlar.

YAZI DİZİLERİ VE KEBİKEÇ SAYFASINDA BU AY
Prof. Dr. Ömer Türker, “İslam Düşüncesi ve Çağdaş Sorunlar” adlı yazı dizisinde bu ay, “Evrim Teorisinin Sorunları-2” adlı yazısıyla evrim teorisinin sorunlarını tartışmaya devam ediyor. Murat Güzel Kebikeç sayfasında bu ay klasik Arap şiirinin şaheserleri olan Muallakat-ı Seba’yı incelerken; İbrahim Halil Üçer ise “İslam Düşünce Geleneğinde Bilimsel Açıklamanın Sınırları” adlı yazı dizisinin “Atomcu Modelin Helenistik Kaynakları:  Düzen ve Karmaşa, İnayet ve Mekanizm Arasında” adlı Ağustos yazısıyla dergimizdeki yerini alıyor.

EŞSİZ SANAT ESERLERİ: AYASOFYA’NIN HAT LEVHALARI
Ayasofya Camii’nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasıyla, bu benzersiz tarihi yapının mimari özellikleri kadar içinde barındırdığı eşsiz sanat eserleri de konuşulmaya başlandı yeniden. Biz de bu sayımızda Fatih Sarımeşe’nin kaleme aldığı “Tarihe Tanıklık Eden Eşsiz Sanat Eserleri: Ayasofya’nın Hat Levhaları” adlı yazıyla Ayasofya’nın geçmişten bugüne ev sahipliği yaptığı en önemli eserlerden hat levhalarının tarihi ve sanatsal özeliklerine yer verdik. Bu yazı, Ayasofya Camii’ne hiç gitmemiş ya da yeniden gidecek olanların camide ilk kez ya da yeniden görecekleri bu eşsiz eserlere dair oldukça önemli bilgiler içeriyor.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS
Orta sayfanın bu ayki konusu, yaklaşık 700 yıllık bir geleneğe sahip olan Kavvali müziğinin en büyük ustası Nusret Fatih Ali Han oldu. Krallığının sınırlarını sesi, yorumu ve icra gücüyle çizen, o sınırlardan tüm dünyaya seslenen ve dinleyen herkesin bam telini titreten büyük usta Nusret Fatih Ali Han’ın hayatı ve müzik serüveni Cins okuru için orta sayfadaki yerini alıyor.
 “3 Soruda” sayfasında ise bu ay “neden okuyalım?”, “ne okuyalım?” ve “nasıl okuyalım?” sorularına araştırmacı yazar Nevin Meriç cevap verirken,  “18 Soruda Nasılsın?” sayfasında da sorularımızı öykücü Handan Acar Yıldız yanıtladı.

CİNS AĞUSTOS SAYISI YAZARLARI
Ayşegül Genç, Mustafa Kılıç, Esra Türedi, Mustafa Çiftci, Ömer Türker, Savaş Ş. Barkçin, İbrahim Halil Üçer, Güven Adıgüzel, Rıdvan Tulum, Can Acer, Furkan Çalışkan, Murat Güzel, Serdar Bilir, Hüdanur Akkuzu, Mehmet Baki Karahan, Bilal Can, Erdal Hoş, Zeynep Kantarcı, Muammer Yavaş, Fatih Sarımeşe, Muhammed Yazıcı, Gökhan Duman, Ayşe Kantarcı, Mehmet Beynal ve Sadık Yemni Cins 2020 Ağustos sayısı yazarlarıdır.