Sayı 41-Şubat

CİNS ŞUBAT SAYISI ÇIKTI!

“SEN BANA DELİ DİYE BAK. HER ŞEY ÇÖZÜLÜR.”

“Aylık Ceng ü Cidal” Cins, Şubat sayısı ile raflarda! Bu ay 41. sayısını çıkartan Cins, okurlarını Onat Kutlar’ın “Sen bana deli diye bak. Her şey çözülür.” cümlesiyle bir kez daha selamlıyor.

CİNS ŞUBAT SAYISI YAZARLARI

Furkan Çalışkan, Samet Köse, Selahattin Yusuf, Güray Süngü, Hüseyin Atlansoy, Ömer Türker, Ercan Yıldırım, Ahmet Sarı,  Ertuğrul Emin Akgün, Ayşegül Genç, Cevdet Karal, Bilal Kemikli, Sadık Yemni, Emre Ergin, Murat Güzel, Secaattin Tural,  Güven Adıgüzel, Ömer Yalçınova, Hümeyra Çalışkan, Mustafa Uçurum, Neşe Kutlutaş, Rasim Doğan, Mehmet Emin Küçüker, Ayhan Demir, Mustafa Timuri, Gizem Yiğit, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Asım Öz, Cins Şubat 2019 sayısı yazarlarıdır.

 SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

“3 Soruda” sayfasının Şubat ayı konuğu Handan İnci, “Neden okuyalım”, “Ne okuyalım”, “Nasıl okuyalım” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. Orta sayfada bu ay hekim, ressam, hattat, şair, tıp tarihçisi, bilim tarihçisi ve kültür tarihçisi Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver yer alıyor. Cins Kafalar’ın Şubat ayı konusu Füruğ Ferruhzad. “18 Soruda Nasılsın?” sayfasında ise bu ay sorularımızı şair ve yazar Şakir Kurtulmuş cevapladı.

 BYUNG-CHUL HAN, FATİH BAHA AYDIN VE İLHAMİ ATALAY SÖYLEŞİLERİ

Bu sayımızın ilk söyleşisi Güney Koreli kültür kuramcısı ve filozof Byung-Chul Han’ın Almanya’nın en ünlü bilim dergilerinden Zeit Wissen’e verdiği söyleşidir. Ünlü filozofun modern hayat, mutluluk ve insan iradesi gibi konulardaki fikirlerini derinlemesine anlattığı söyleşiyi Cins için Ayşe Serra Kolcu Türkçeye çevirdi. Bir diğer söyleşimizde ise Betül Durdu ve Rıdvan Tulum ödüllü roman Bihaber’in genç yazarı Fatih Baha Aydın’la romanının yazım aşamasını, akademiyi ve “bihaber olduğumuz hâllerimiz”i konuştu. Son söyleşide de Sibel Kılıç, ünlü ressam İlhami Atalay’a sanata giden yolları, sanatı kaybettiğimiz zamanları, Akademi’deki sanat eğitimi metotlarını, Türk sanatının geçtiği ve geçemediği eşikleri sordu.