Sayı 64- Ocak

>
CİNS OCAK SAYISI ÇIKTI!
“SENİN İÇİN GERÇEĞİN YERİNİ KİM TUTUYOR?”
Aylık “Yeni Başlangıç” Cins, 2021 Ocak sayısı ile raflarda! Cins, 64. sayısı ile okurlarını, kapağına taşıdığı Joseph Kosuth’un One and Three Chairs adlı eseriyle ve “Senin için gerçeğin yerini kim tutuyor?” sorusuyla yeniden selamlıyor. Cins, gelen yeni yılla birlikte yeni bir döneme giriyor. Bu sayı, yeni dönemin ilk sayısı, 2021’in ilk “Yeni Cins”i. Arayışımız; yeni dosyalar, yeni meseleler, sert, gerçek ve mecburi okumaların izinde sürecek.

YENİ YAZARLARIYLA CİNS
Cins, bu sayıyla birlikte çok daha zengin bir yazar kadrosuyla yoluna devam edecek. Epeydir beklediğimiz güzel haberler de var, verelim; Ahmet Murat önümüzdeki sayıdan itibaren artık bizimle olacak. İsmail Coşkun, Saadettin Acar, Fatma Barbarosoğlu, Hülya Terzioğlu ve Seyid Çolak şimdilik beklediğimiz ve paylaşacağımız ilk müjdeler. Güven Adıgüzel de yeniden bizimle…

 YAZI DİZİLERİNDE BU AY
Prof. Dr. Ömer Türker’in, “İslam Düşüncesi ve Çağdaş Sorunlar” adlı yazı dizisinde bu ay yazdığı “Âdem-Havva Kıssası ve Başlangıç Sorunu Hakkında Bir Mülâhaza” yazısı, İslam düşünce geleneğindeki başlangıç hikâyelerini inceleyeceği yazılarına bir giriş mahiyetinde. Murat Güzel ise Batı düşüncesinin önemli isimlerinin düşünce tabanlı okumalarını yaptığı köşesinde bu ay, Karl Marx’ı yazdı. Ayşegül Genç de “Dağılmışlar İçin Bir Sözlük” adlı yazı dizinde bu ay “perde”, “ayna”, “çağrı” ve “feryat” kelimelerini yazdı.

YENİ KÖŞELERİYLE CİNS
2021 Ocak sayısıyla pek çok başlangıcı da sayfalarına taşıyan
Cins’in yeni sayfalarından“Gerçekten Nasılsın?”da bu ay editör ve yazar Feyza Kartopu’nu misafir ettik. Zeynep Kantarcı’nın hazırladığı “Dünya Kadar” ise Cins’in dünyanın kültür ve edebiyat gündemine açtığı yeni bir pencere. Bu pencereden dünyanın hatırı sayılır dergi ve bloglarını takip edecek ve gündemlerini gündeminize taşıyacağız. Ve “Çabuk Konuşma” da Rıdvan Tulum ve Erol Göka’nın sohbetlerinin yeni formatı. Çabuk Konuşma’da bu ay Rıdvan Tulum, Erol Göka’ya “Mecnun yaşasaydı ne iş yapardı?” diye sordu. 2020’lerde bir Mecnun, o büyük hikâyedeki hâlini koruyabilir miydi, aşkını nasıl yaşardı, Mecnun Mecnun olma şansını yitirdi mi? Rıdvan Tulum sordu, Prof. Dr. Erol Göka yanıtladı.

ORTA SAYFA VE CİNS KAFA
Cins’in orta sayfasını bu ay Eşrefoğlu Rumî’nin ünlü eseri Müzekki’n-Nüfus’tan Dr. Fatih Ermiş’in şiirleştirdiği “Bağdatlı Dokumacı” adlı öykü süslüyor. Nefs, benlik, kibir ve marifet kavramlarını işleyen ve okunması oldukça zevkli bu metin, Cins okurlarını bekliyor. Cins Kafalar’ın bu ayki konusu ise Türk basın tarihinin yüz akı bir şahsiyet: Velid Ebüzziya.

TRANSHÜMANİZM DOSYASI
Sayımızın ilk dosyasında, özellikle son yıllarda yaşanan biyo-teknolojik gelişmelerle üzerine dikkatle düşünmemiz gereken transhümanizm konusunu irdeledik. Dosya bağlamında Serdar Bilir önce Dünya Transhümanist Derneği kurucusu İngiliz filozof David Pearce ile ve ardından da İnsansız Dünya “Transhümanizm” kitabıylatranshümanizmeeleştirileryönelten akademisyen yazar Ahmet Dağ’la konuştu. Serdar Bilir ve Sadık Yemni ise dosya yazarlarından.

ROMAN DOSYASI VE “YÜZYILI ANLAMAK İÇİN 100 ROMAN”
Roman nedir, gerçek bir roman nasıl olmalıdır? Roman kahramanıyla yazar arasındaki ilişki ya da mesafe ne derece olmalıdır? Romanı yazılmamış bir olgunun hakikatinden bahsedilebilir mi? Roman yazarı içindeki hikâyenin aracısı mıdır yoksa “esas” olan mıdır? Romana dair bu ve buna benzer pek çok ince detayı romana incelikle yaklaşan, hayatın temel meselelerinin romanda, tarih ve diğer toplumbilimlerden daha esaslı bir şekilde gözlemlenebildiğini savunan Mustafa Özel Hoca’yla konuştuk. Dosyanın yazarı ise “Bana Romanını Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim” adlı yazısıyla Dursun Ali Tökel. Tökel, romanın gelişim sürecini ve Batı kaynaklı bir tür olmasının Türk edebiyatındaki roman örnekleri için teşkil ettiği sorunları yazısında derinlemesine tartıştı. “Yüzyılı anlamak için 100 roman” da Mustafa Özel’in hazırladığı, son yüzyılda yaşadıklarımızı anlamlandırabilmemize olanak sağlayan ve modernleşmenin izini sürebileceğimiz romanlardan oluşan bir büyük liste.

POLAT SAFİ VE SELAHATTİN YUSUF SÖYLEŞİLERİ
 Dosya dışı söyleşilerimizin ilkini Sibel Kılıç istihbarat tarihçisi Dr. Polat Safi ile gerçekleştirdi. Polat Safi’nin son kitabı Eşref: Kuşçubaşı’nın Alternatif Biyografisi’nin konuşulduğu söyleşide Safi, Eşref’in nasıl “Kuşçubaşı Eşref” olduğunu, kendi personasını inşa ederken kimlerden yardım aldığını ve bu inşa edilmiş personaya tarihçileri bile nasıl inandırdığını açıkladı. Diğer söyleşimizi ise Rıdvan Tulum Selahattin Yusuf’la gerçekleştirdi. Rıdvan Tulum, Selahattin Yusuf’a yeni romanı Eve Dönemezsin’i, romanın geçtiği mekân olarak Karadeniz’i de merkeze alarak, yazmanın yazar için geçmişi yeniden kurma girişimi olup olmadığını, ilk defa duyulan bir kelimenin peşinden gitme cesaretini ve geçmişte olanı değiştirmenin gücünü sordu.

CİNS OCAK SAYISI YAZARLARI
Ayşegül Genç, Savaş Ş. Barkçin, Güven Adıgüzel, Ömer Türker, Ercan Yıldırım, Serdar Bilir, Sadık Yemni, Murat Güzel, Seyid Çolak, Zeynep Kantarcı, Dursun Ali Tökel, Merve Safa Likoğlu, Muhammed Yazıcı, İsmail Erdoğan, Silvan Alpoğuz,  Süleyman Unutmaz, Aydın Başar ve Mustafa Çiftci Cins’in 2021 Ocak sayısı yazarlarıdır.