Genel, Söyleşi

Filozof Peter Sloterdijk: “İnsan ve Makine, Bir Gün Tek Vücutta Birleşecek”

Peter Sloterdijk Almanya’nın en tartışmalı filozof ve medya teorisyenlerinden biri. Aynı zamanda;  geleneksel felsefenin beden ve ruh, süje ve obje, kültür ve doğa gibi köklü ayrımlarına meydan okuyan bir düşünür. Sloterdijk 1999’da verdiği  “İnsanat Bahçesi İçin Kurallar” adlı konferansında, genetik mühendisliğinin insanın kendini yaratma arzusunun bir devamı olduğunu ve bunun …
Genel, Söyleşi

Cevdet Karal: “Metafiziği Metalaştırdığımızı Kabul Etmeliyiz”

Türk şairinin gündelik olanın araştırmasını yapma düzleminde bile materyalist konum içinde tespit edilmeyi reddettiğini İkinci Yeni içindeki bir tartışmadan biliyoruz. Şiirimiz genel olarak maneviliğin alanındadır, fakat yaşam inkâr edildiği veya önemsizleştirildiğinde onunla birlikte manevilik de bir saldırıya uğramış oluyor. Modern Türk Şiiri metafizik duyuşta yoksul değildir.  SÖYLEŞİ: RIDVAN TULUM  Şöyle …
Genel, Söyleşi

Giorgio Agamben: “Felsefe Kendi Zamanıyla Yüzleşerek Sonsuz Olanı Arar”

Giogio Agamben çok güzel kitaplar yazdı. Onun yazdığı kitaplar hep ağır ve parlak olmuştur. Kitapları, direk olarak uzak geçmişe odaklanır. Bu şimdiki zamanı yoğunlaştırmanın tek yolu… Felsefe Nedir kitabında sorulan o bariz soruyu Agamben “Felsefe benim kesinliğimdir” diyerek cevapladı… Italo Calvino’yla Parisli yıllar, Heidegger’in öğretileri ve 60’lı yılların Roma’sı… Filozof …
Genel, Söyleşi

Milorad Pavic: “Hiçbir Sanat Eseri Doğanın Güzelliğini Anlatmak İçin Yeterli Değildir.”

Thanassis Lallas’ın, Milorad Pavic’in vefatından bir süre önce kendisiyle roman anlayışı, sanatının kaynağı, amacı, anlamı ve atalarının miras bıraktığı etki üzerine şöyleştiğidir. Ben en iyinin, korkunun en üst seviyede olduğu anda ortaya çıkabileceğine inanıyorum. Korktuğumuz bir şeye yaklaştıkça en iyiye de yaklaşmış oluruz. Korku bizi aşırılığa götürür, gerçek aşırılığa. Ancak …
Genel, Söyleşi

Prof. Dr. Tahsin Görgün: “Batı’nın Tanımlayıcı Tek Özelliği; İlkesizliktir!”

Yeknesak bir Batı’dan da söz etmiyoruz aslında. Çünkü batı dediğimiz bir yön, bir bölge… İşte bu bölgede insanlar bazı şeylere inanıyorlar, bazı pratikleri var, bazı kurumları var, fakat bunların hiçbirisi değişmez değil. Bunu dikkate aldığımızda o zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. Acaba Batı’ya has olarak gördüğümüz ne var? Şimdi bu …
Genel, Söyleşi

Naser Oriç: “Soykırım, Hayatımızdaki Saatleri Sonsuza Kadar Durdurdu”

1992-95 Bosna Savaşı esnasında Srebrenitsa bölgesindeki Müslüman Boşnakların yiğit komutanı Naser Oriç ile Bosna Savaşı’nı, savaşın öncesini ve sonrası, Aliya’yı, Avrupa’nın soykırım karşısındaki tutumunu konuştuk. Sırplar kıyamet gününe kadar soykırımı inkâr edecekler. İstedikleri kadar inkâr etsinler, Lahey’in kararları ortadadır. Bu kararlar, insanlık tarihinden silinmesi mümkün olmayan bir gerçektir. Sırp halkının …
Genel, Söyleşi

Necip Tosun: “Hikâyeyle İnanıyor, Hikâyeyle Seviyoruz”

Usta öykücü Necip Tosun ile öykünün başlangıç noktası, çağımızdaki yeri, modern kahramanın ahvali, günümüz eleştirmenlerinin düşüncesinden olmayan kalemlere bakışı ve Doğu’da hikâyenin ne manaya geldiği üzerine konuştuk. İdeolojik yaklaşımlı tutumlardan elbette ben de payıma düşeni alıyorum. Kim olduğumu, dünyaya, eşyaya bakışımı biliyorlar ve o ideolojik kriterleri aynen bana da uyguluyorlar. …
Genel, Söyleşi

Reyhan Çorak: “Hamzaname’ler, Millet Aklını Şekillendiren Metinlerdir”

 İstanbul Üniversitesi Türk-İslam Edebiyatı öğretim üyesi Reyhan Çorak Hoca, uzun zamandır Türk edebiyatının önemli türlerinden biri olan Hamzanameler üzerine çalışıyor. Çalışmalarının ilki geçtiğimiz aylarda “Sahipkıran ve Hamzazade Rüstem’in Maceraları” adıyla Ketebe Yayınları arasından yayınlandı. Çorak Hocayla hem hazırladığı Hamzaname’yi hem de menakıb geleneğimizi konuştuk. Bu, odur. Menakıbnameler olağanüstülüklerin bolca kullanılabildiği …