omerlekesiz_mart2018
Genel, Söyleşi

Ömer Lekesiz: “Ketebe, çeviride bile yerli düşüncenin oluşumunu ve gelişimini önceleyen bir yayınevi olarak düşünüldü.”

Ketebe Yayınları Yayın Danışmanı Ömer Lekesiz ile Ketebe’nin çıkış gayesi, sektöre bakışı ve Türkiye’de yayıncılığın ahvali üzerine konuştuk.   SÖYLEŞİ: ARDA AREL Kitap, insanoğlunun ürettiği ya da devraldığı bütün kültürel birikimi sonraki kuşaklara aktarabilmenin ve bir medeniyet inşa edebilmenin en önemli verimi. Matbaayla birlikte yazmak kadar yayımı da artık önemli …
fatihandi_mart2018
Genel, Söyleşi

M. Fatih Andı: “Na’t, bir Müslüman şair ve okur için bir bilinç kuşanışı, bir inanç ikrarı, yeni bir ufuk erimidir.”

Mehmet Fatih Andı ile yeni kitabı Şiirin Ufku – Hz. Peygamber’i Şiirle Sevmek, na’tın manası, şair ve yazarlarımızın siyer ve na’t vesilesiyle Hz. Peygamberin yaşamına yaklaşımı ve Müslüman şairin vazifeleri üzerine konuştuk. SÖYLEŞİ: RIDVAN TULUM Şiirin Ufku – Hz. Peygamber’i Şiirle Sevmek isimli eseriniz geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Şiirin Ufku’nda Hz. …
omerturker_mart2018
Genel

Ömer Türker: “Benlik ve Mesuliyet”

Bu dünyayı paylaşan nesneler olarak her birimiz sadece bilgiyle donanmış değiliz aynı zamanda birer ‘bilgi’yiz. Bu sebeple de sadece anlamlı değiliz, aynı zamanda anlamlardan oluşuyoruz. ÖMER TÜRKER   Şaşırtıcı bir şekilde şuur ve idrakten örülmüş bir âlemde yaşıyoruz. Her şey bir bilgiler kümesinin oluşturduğu bir anlamlar yumağını andırıyor. Şuur olmadan …
ercanyildirim_mart2018
Genel

Ercan Yıldırım: “Türk Siyasetinin Doğası”

Türkiye’de siyaset saf haliyle yürümez. Çünkü öngörülemez, çünkü değişkendir, vuku bulana kadar kesinlik barındırmaz, bilhassa ittifaklar, ilişkiler, adaylıklar akşam yatarken farklı sabah kalktığınızda farklı olabilir. ERCAN YILDIRIM Türk siyaseti, Türk devleti gibidir; bir koalisyondur, farklı yapıların ittifakıyla hayat bulur. O yüzden bizim milli ideolojimiz birlik, beraberlik, kardeşlik söylemi üzerinden gelişir. …
furkanc_mart2018
Genel

Furkan Çalışkan: “En Mavi Göz”

Mutsuzluğun en koyusu senden önce aynı yerde yaşayan ve aynı dili konuşanların bilmediği bir mutsuzluktur. Sana isabet etmiştir ve bununla başa çıkmasını henüz keşfedememişsindir. FURKAN ÇALIŞKAN Küçük siyah kız çocuğu bir gün “Bir çift yeni mavi göz istiyorum” diye dua eder. Her gün sabah uyanınca ilk iş baktığı aynada kim …
soylesi-deryaturkan-subat2018-web
Genel, Söyleşi

Derya Türkan: “Dede Efendi’yi dinlemeyebilirsin ama bilmek zorundasın!”

11 yaşındayken İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi bölümüne başlayan klasik kemençe üstadı Derya Türkan ile Klasik Türk Müziğinin Osmanlı’daki yeri, Batı’nın Türk Müziği’ne bakışı, ülkemizde sanata olan ilgi ve sanatçının her istediğini yapmakta özgür olup olmadığı üzerine konuştuk. “İstanbul’un halk müziği nedir? Longalar, sirtolar, tavşancalar, köçekçeler bunların bir …
omerturker-subat2018-web
Genel

Ömer Türker: “Sahi Neydi Var Olmak?”

İhtiyacın dünyevi arzuların ötesine uzandığını kavramak ve insanın anlamını keşfetmek huzursuz edicidir ama bu kavrayış ve keşfin peşinden gitmek sadece huzursuz etmekle kalmaz, dünyevi ihtiyaç ve tatminlerin inşa ettiği benliği yıkma cesareti ve azmini gerektirir. Zira var olmak, bu dünyada olmaktan başka bir anlam kazanacaktır. Tıpkı bir yılanın derisini yenilemek …
soylesi-derviszaim-subat2018-web
Genel, Söyleşi

Derviş Zaim: “Film insanın kendisine yuva yapma girişimidir.”

  Tabutta Rövaşata, Balık, Çamur filmlerinin usta yönetmeni Derviş Zaim ile bir yönetmenin ilhamını, film yaparken adımlanması gereken izleği, diğer sanatların sinema ile olan ilişkisini, gelenekle post-modern çağ arasında sinemayı, film mekân ilişkisini ve Türk sinemasının geleceğini konuştuk. “Unuttuğumuzu zannetsek bile kafamızın bir köşesinde hep yazılı olarak duran bir şeyler …